Mari Solei og Oddvar`kanaliseringer.

Moder jords bevissthet taler til deg.

Jeg er kommet til deg I denne dag for å omfavne deg fra vår indre bolig – det indre bevissthet I moder jord. Jeg er en kraft som holder den feminine aspekt av skapelsen. Jeg vil komme til deg I denne dag å fortelle deg at du er denne kraft og at du er velkommen inn I dette indre hellige rom. 

Kanskje dette er et møte du lenge har ventet på. Mange slør måtte taes bort før vi kunne møtes, men alt har vært bestemt.

Vi er alle ett og din feminine kraft er også min. Jeg har lenge ventet på å møte deg og forene meg med deg på alle nivå, slik vi alle bestemte det fra begynnelsen av. Jeg ønsker å bli synlig gjennom deg slik at du kan omfavne alle deler av deg og at vi kan omfavne hverandre, du og jeg.

Jeg er din moderkraft og har gitt deg næring gjennom millioner av år mens du har vandret og erfart deg selv på utsiden av alt som er.

Jeg kommer fra den indre jord. Mange kaller meg moder jord – noen kaller meg Gaia. Jeg har mange navn. Jeg er en bevissthet som kommer frem bakenfor alt og synliggjør meg I denne tid for deg.

Jeg kommer frem gjennom dere alle på ulike måter, i dag tkommer min bevissthet gjennom Mari Solei som vil videreføre denne bevissthet inn til dere.

Moder Gaia ved Ashatartara. 

 

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.