Mari Solei`kanaliseringer.

 

Kjære elskede menneskebarn av jorden. 

 

 Fra Mayafolket i Tuladalen

 

Vi er kommet til dere i denne stund og tid for å formidle budskapet om den evige sannhets portal som i denne tid vil bli åpnet. Vi kommer fra jordens indre univers og kosmos.

 

Vi fra mayafolket hilser dere i kjærlighet. Vi har ventet lenge på dette sprang av utvikling. Mangen av dere har ventet med lengsel på at energiene skal bli forløst ut over jorden. Dette har vært en del av en høyere plan fra det kosmiske råd. I denne tid vil hver enkelt av dere oppleve et stort løft på alle plan av bevissthet. Krystallenergien fødes gjennom dere i denne tid. Som gamle mestere og stjerne frø samles dere i denne tid for et større energiarbeid som skal få lov å skje. Disse energien var født for lenge siden og er nu klare for å bli åpnet i jordens energifelt

 

Linjer av lys strekker seg fra nord utover på dere jord som små armer av kjærlighet som tørster etter å bli tatt imot av dere. Vi står i portalen og venter på dere alle. Vi ser inn i hver enkelt av dere at mye smerte er blitt transformert og deres fragmenter er hentet tilbake fra gammel tid. Mangen av dere er av oss og er klargjort for å bære energiene i denne tid. Dere er portalåpnere og frøbærere. Fra gamle tider var det store overganger hvor vi hadde vanskeligheter med å holde vår kraft og jordens kraft gjennom våre celler. Jordens kraft kommer frem i denne tid gjennom dere på mange måter. Healingen energier vil i denne tid bli transformert inn og åpnet i deres celler som før bar denne kraft. Dere vil komme til å se en stor forandring på alle plan fremover i deres arbeid på et indre og et ytre plan

 

Kodene dere bærer i fra gammeltid ligger inni moder jord. Stol på dere selv å se at alt er dere selv på et indre plan Se at moder jord ligger i deres kropper. Se kjære dere at dere hadde alt med dere . Vi sier dere kjære elskede søstre og brødre. Vær i kjærlighet og pust kjærlighet inn i deres kropper. Stol på dere selv og ha tillit til dere selv og deres gaver som kommer frem. Se ikke rundt dere men inni dere for dere vil ikke finne noe utenfor dere lenger – men inni deres kropper.

 

Deres kropper bærer den nye jord som fødes gjennom dere i denne tid. Se ut av ditt vindu i denne dag å se du ser ikke det samme som i går for din bevissthet vil forandre seg like fort som sol og måne. I deres indre prosess vil det komme tanker og følelser som dere vil undre dere over – dere er ikke blitt gale. Det er bare deres hjernehalvdeler som er komt til et høyere nivå av utvikling. En stor åpning vil komme til å skje. Den hvite planet vil tre frem for dere og i dere . Den hvit planet er ørnenes rike – hvite ørns rike. Denne energi vil komme inn til dere som et lite barn i deres energifelt. Som en nyfødt energi fra universets vugge vil denne energi bli forløst i dere og rundt dere.

 

Denne kjærlighets prana vi omfavne deres planet hvor engleriket vil holde dere inn til sitt bryst slik ørnens med sine vinger. Den hvite ørns rike vil flyte inn til dere og åpne opp deres celler for gammel hukommelse. Lenge har denne energi omfavnet jorden på et høyere plan. I denne tid senkes den inn i deres kropper og lager lysbroer fra celle til celle på alle plan. Denne energi er ren kjærlighet prana som er samlet opp av dere selv på et annet plan. Dere måtte bare avslutte deres tjenester og erfaringer i den tredje dimisjon å velge å hjem.

Gled dere kjære når dere får se det dere alltid har ønsket å se og oppleve alltid har vært der for dere. Alt blir født gjennom dere kjære. Det er dere selv som er frø kapslene ,frø bærerne og fødselsmødrene. I det indre univers finnes det mye rikdom som dere i denne tid vil åpnes opp. Gamle skrifter og bøker vil bli skrevet og komme frem som forteller dere om den tiden som har vært på moder jord – dette vil forandre jordens og menneskenes forståelse på mange plan. Se inni deres hjerter kjære dere – se inn i deres hender kjære å se alt er skrevet med universets språk av dere selv.

Vi elsker dere og fyller deres hjerter med kjærlighet fra oss fra jordens indre kosmos. Husk kjære dere at dere er oss og vi er dere. Alt har vært en høyere kosmisk plan hvor vi erfarte alt i den tredje dimisjon . Alt er kjærlighet – alt er energi – alt er – er – er.

 

Shakita polasa akia kano - vær velsignet

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.