Mari Solei`kanaliseringer.

Gjenfødsel Dato : 10 – 10 – 10.

 

Velkommen inn i dette trygge rommet av Alt som er. Dagen i dag er 10 -10 -10. Dette er dagen for aktivering og gjenfødsel inn i den nye bevissthet. Fra kilden kjerne av alt som er – kilden Gud sender vi ut en tone i alle univers i skapelsen. Tonen vibrerer inn til dere aller innerste rom i deres hjerter. Vibrasjonen av ren kjærlighet som går langs strenger av gull og sølv. Denne nye energien som flyter inn til dere er ren kjærlighets prana som er utspringet for all helbredelse i alle deler av Alt som er.

I dag er det jeg erkeengel Michael som hilser dere. Lenge har dette vært klargjord av dere/oss. Mangen av dere har i den senere tid vært under stor innflytelse av forskjellige vibrasjoner som er knyttet til dette løftet av bevissthet. Dere er i form av å gjenskape forbindelsen av alle deler av dere selv med deres høyeste toner og laveste toner i alt levende. Derfor kan dere ha opplevd kaos energier på alle plan i dere og rundt dere. Mange deler av jordens frekvenser er fri for sløret og er gjort klart for oppstigning. Dette er også sløret på det indre plan som er dratt bort. I landsdelene i nordområdene har det skjedd en fullbyrdelse av den høyeste plan for dere alle. Mayafolkets urgamle historie fra nord er forløst og energien gjør det mulig for dere alle å bringe en større forståelse og åpne opp for frekvenser av kjærlighet som strømmer ut over deres jord.

 

Denne visdom og kjærlighet har vært stengt gjennom dualitet slør i deres fysiske univers. Den nye jord og energifelt og vil i denne tid komme frem hos dere på ulike måter i form av den dere er. Dette er det indre univers og deres indre sannhet. Tuladalen / er komt til syne hvor denne dalen har vært underlagt en sterk dominerende maskulin kraft som er fristilt gjennom dere. I denne dal ligger den ” Vises stein” som er for løst. I denne dal som heter Reisadalen hos dere er det forløs en energi som gjør at

 

Tulafolket og Tuladalen er komt frem. Dette er Mayafolket i nord. Energiene til den gamle historien kan komme helt frem. Mor Maya og Halt er forent tilbake til kildens utspring av ren kjærlighet. Dette var med i en høyere pakt for lenge siden. Denne pakt er nu forløst og medfører en stor aktivering i alle lag av bevissthet.

Pakten for 2012 er også forløst fra nord og lyses kan strømme fritt inn til dere alle og inn i alle utenforstående univers i skapelsen. Vi er ydmyke over det arbeidet dere har gjord som lysets budbringere på alle måter. Fra polene strømmer det nu kjærlighets prana ut over jorden og inn i menneskenes hjerter. Elementærriket åpnes opp i dere og utenfor dere og dere fylles med helbredende kraft inn i deres celler. Vi ser at det er mange av dere som står i store forandringer og overgivelse på forskjellige plan. Det handler om tillit og uskyldighet gjennom deres hjerter. Sannheten inni dere er sannhetskorn som kommer til syne – så pust kjære dere og gi slipp.

Krystalliske energier er forløst utover deres jord fra nord og dette skaper ringvirkninger overalt på moder jord. Dette er en solenergi som er aktivert fra nord som en indre sol som skinner og opplyser alt inni dere. Fra polarporten i nord skinner den reneste kjærlighets prana/lys. Dette polarlyset som vi også kaller ”Lyset i nord ” vil være med å videreføre en stor gave inn til dere som ikke er helt vist enda. Dette er gaver dere har ventet på inni deres hjerter fra tidens begynnelse. Fra tidens begynnelse ble deres univers født inn i dualitet.

 

Fra tidens morgen av denne planet og solsystem var dette en høyere plan som vi alle tok del i. Denne planen har ekspandert i forskjellige retningslinjer og ført jorden inn i mye lavere frekvenser og energier enn det som var ment. I lang tid var dette en frekvens vi ikke viste om vi kunne klare å heve opp igjen. Da dette har skapt er en ny gjenoppbygging av energi som er mye større enn det dere dro fra og den høyeste plan er dette den storheten som ligger i dere. Dere er gralbærere for en stor gjenskapelse av grunnenergien i all skapelse gjennom deres reise. Vi elsker dere alle og hilser dere alle i denne dag for alt det dere er og bringer med dere tilbake til ALT SOM ER.

I kjærlighet og ærbødighet løfter vi dere og fyller dere med lys og kjærlighet på alle plan av bevissthet i denne tid. Pust inn og ta imot kjære dere. Vi har klart det. En jubel så stor kan høres i alle univers i skapelsen. Dere er Mestere over evolusjonens grunnelement til en ny skapelse i denne stund og tid. Tempelbyer tar plass rundt om på hele jorden samtidig som det indre tempel tar plass inni dere. Alt er klargjort for den nye bevissthet og jord.

VELKOMMEN KJÆRE DERE – HJEM

Adnoy – adnoy.

Namaste!

Shakita polasa – akia kano – Vær velsignet.

 

Erkeengel Michal ved min elskede søster Mari Solei – Chani av Mayafolket.

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.