Mari Solei`kanaliseringer.

 Kjære dere!

Velkommen hjem!

Tiden er her - tiden er NÅ. Bak tiden er det ingen energi. Denne energi kalles O energi. Tiden er et bindeledd mellom Gud og menneske. Dere kan også kalle det et punkt hvor alt bare er . Dette nuet er en energi hvor all skapelse blir født. I dette punkt er den menneskelige hjerne i kontakt med med ALT. I alle tider har menneskenes bevissthet vært sett på som en underbevissthet som har vært begrenset i lavere frekvenser. Dette er den illusjonen dere har vært i og går ut av nå.

Den menneskelige hjerne består av utallige lyskoder og lys kjeder som strekker seg ut i universet Når dere i denne tid aktiveres i deres celler aktiveres dere til høyere bevissthet som gjør at dere vil ta inn mer og mer lys . Dette innebærer at hjernene dere begynner å lese lysspråk , geometri , koder osv. Lyskodene sammensmelter deres to hjernehalvdeler . Fra å være delt med hver sin fungsjon vil deres hjernestruktur styres gjennom nye bølger av lys. Dette omfatter nye signaler som ligger utenfor deres univers. Alt dette vil etterhvert kobles på det nye menneske . Dett vil resultere at dere vet alt hvor enn dere er. Dere vil også etterhvert være overalt samtidig og vil styre dere bevissthet ut derfra.

Deres pust er viktig som er nøkkelen til alt i dere.

Vær i pusten - kraften - vær kjærlighet - vær GUD.

Fra tidens opprinnelse var alt skapt . Gjennom solarenergiens stråler ble ildenergien en formel for all skapelse. Gjennom vanndråpenes geometri tok regnbuelinjene plass. Fra ildens energi ble alt lagt inn før alt ble et fast element i deres verden. Alt ble kodet inn av hellige skrifter og geometri. Alt ligger hos dere og rundt dere. Guds fotavtrykk ligger over alt på jorden. Guds fotavtrykk er Livets nøkkel som innehar all geometri i dere ,naturen, dyrene,fuglene, alt levende. Molekyler og atomer sang og tonene trillet som en symfoni gjennom hele skapelsen. Slik kom språket til dere.

Fra brennende edelstener formet alt seg . Først i det indre - så i det ytre. Den indre jord ble først skapet før den ytre jord.

Alt stivnet til en fast supstans - alt var stille. Formel på formel ble lastet ned i det 12 univers av skapelsen. 

Jorden akse ble senket inn som et midpunkt som bar Guds navlestreng. De fire vinder som er Guds 4 ånder ble aktivert og de fire himmelretninger med hver sitt element ble aktivert  Jord - ild - luft - vann.

En sirkel av krystaller som engler, erkeengler ,alver ,devaer, småfolk, kerubier osv ble senket inn for å holde skapelsens kjærne . Hver engel hadde en blå perle i sin munn. Den blå perlen ble lagt på havets bunn hvor hav devaene formet denne gjennom  denne tidehavsstrømningene.

Fra kjærlighetens hav ble krystallene og formlene lagt inn i moder jord. Farvene ble aktivert i alle regnbue linjer og tone skaler. Det indre univers ble aktivert inn i sin aura og ble lagt inn i det indre univers. 

Slik ble alt styrt fra det indre til det ytre gjennom krystallporter som var åpnet . Forbindelsen var skapt gjennom linjer av lys og alt var fullbrakt. Krystallene med alle sine farger bar alle skalaer av lys . Regnbuebroen var skapt mellom himmel og jord.

Regnbuebroen var smykket av edelstener som hadde alt det opprinnelige i seg.

Slik ble skapelsen til. All erfaring kunne begynne.

 

Atter engang står dere mennesker for en ny skapelse. Mye har blitt stengt og omskapt på veien deres . Lyslinjer har vært blokkert og ubalanser ble skapt over hele deres jord. Alt sank i energi . Port på port ble stengt og forbindelse mellom det indre og det ytre ble blokkert.

Kjære engler, menneskefrø og lysbærere. Dere er mange her denne gang og har gjort en helt fantastisk arbeid med å forløse dere selv og moder jord. Alt er nu klargjort til den nye skapelse av den nye jord og bevissthet.

I dag har dere alle den erfaringen dere valgte med å forstå og erfare alt innvendig ifra.

I denne tid lastes det ned koder og krystaller/diamantfrø til dere som igjen aktiverer dere og moder jord.

Den femenine kraft bærer skaperkodene i seg og dere vil på nytt se alt på en ny måte. Under havflatene vil alt stige opp og bli synliggjort for dere. En undring vil skje og deres historiebøker vil måtte bli skrevet om.

En ny kraft - kjærlighetskraft vil flyte ut over jorden som vil være med å forløse makt og kontroll, systemer,fattigdom osv.

Dere står forran en stor forandring som innebærer en vekkelse for mange som har sovet lenge. At ligger klart for dere.

Dere går imøte med en fremtid som dere kan se som himmel på jorden. Gled dere kjære medskapere og kjærlighetsfrø. Lidelsen er slutt. Det er på tide å forstå dette i deres hjerter. Lyset i nord skinner over hele jorden. Lyset fra nord bærer krystallenergiens grunnelement. Denne energi ble skapt først og det er disse kodene som i denne tid expanderer ut over hele jorden. Dere vekkes og sløret trekkes bort fra dere. Vi elsker dere.

Velkommen hjem.

Takk kjære søstre og brødre , takk . Vi fyller dere alle med lys og kjærlighet og ønsker dere alle velkommen hjem - inn i ny bevissthet.

Namaste.

Mari Solei , Lady Venus , engleriket og enhetskilden GUD.

 

 

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.