Mari Solei og Oddvar`kanaliseringer.

GUDS STÅLE. 

Ny energi/ståle som utvider/ekspanderer alt

Kjæreste dere, fra det himmelske tempel kommer vi inn til dere.

Fra det himmelske tempel, lyser en energi stråle inn til dere som ikke har vært hos dere før i det fysiske univers. 

Denne energistrålen er som en fyrlykt i mørket.  Dette lys kommer langt utenifra.  Denne energi er begynnelsen på alt lys.  Dette er lyset opprinnelige kraft.  Denne energi stråle, som er åpnet opp fra kilden er og åpnet opp fra Moder Jord. 

I denne tid, i denne dag, i denne stund, samordnes det to linjer.  Det er som et veikryss, et veikryss.  Dere har stått på dette veikrysset en gang for lenge  siden.  Helt i starten på jordens utvikling.  Den gangen var denne energi lagt ned, men ikke åpnet opp i det fysiske i Moder jord.  Fra universet strålte energien inn mot menneskene.  Dette lys er Guds lys, det er dette lys som og skapelsen skjer ut fra, en kraft som og solguden RA skapte Askitaras av. 

Denne kraft har mange frekvenser og mange farger, og et fargespill som kan minne om nordlys, lyset i nord.  Men på en skala fra 0-100, så er nordlyset en del av denne energi, men fargespillet er annerledes.  Fargespillet er sammensatt av regnbueenergier og nordlysenergier og lyd.  For energiene aktiveres via lyd. 
Og lydene og molekylene og atomene, er dansende lek, dansende energier i universets geometri.  Dere var dette, dere var dette.

Før ordet kom, var det lyd og det er lyd og sang som aktiverers gjennom struper. Gjennom struper.

 🙂

Kjæreste dere, denne energi stråle som nå løftes ut fra Moder jord, er en stråleglans, en kraft som er den dypeste kraft som noensinne er blitt aktivert i dere mennesker i det fysiske.  Den kunne ikke forløses før energien og menneskene var klare. Det er denne kraft, denne hellige kraft, som ble lagt inn i Moder jord, som en mor inne i mor Gaia, som er den opprinnelige femenine kraft som langsomt har våknet opp gjennom dere mennesker.  Dette er som en fødselsprana som gir næring til alt levende. Denne fødselsprana er full av nye stamceller fra kilden og som nå i denne tid er klargjordt for dere mennesker og kjærlighetsfrø. For det er dere mennesker som har bragt denne kraft frem og tatt av slør på slør i dere inni deres hjerter.  For deres hjerter kjenner denne kraft.

 🙂

På ditt bosted, kjære Mari Solei, ligger denne kraft som et avtrykk mot det 3 øyet.  Som et avtrykk mot hjertet ditt og mot andres hjerter.  Dette er et fotspor, Guds fotspor hvis vi kan si det på den måten. Det er også en byggestein, en kjærlighetsenergi som alle mennesker lengter etter. 

Det indre barn i dere lengter etter denne kraft, denne morenergi for å være på Moder jord.  For å bli omfavnet av denne energi, som er barnet, som er dere,som er en kraft som gjennomstrømmer alt.  Som gjør at alt kan vokse og utvikle seg.

 🙂

Kjæreste dere, denne stråle som nå strømmer inn mot dere, er som en flettet krans av farger.  En stråleglans fra kildens utspring, til deres hjerte.  Denne energi ligger inne i Livets Nøkkel.  Denne energi er den kraft som ligger her. For i denne energi, ligger alle de 13 byggesteiner.  Og de 13 hellige gavene dere alle har med dere og som er risset inni deres hjerter og som har ligget og ventet på dere.

Denne energi vil åpne opp de hellige byggesteiner og de hellige rom inne i dere.  Deres eget stille rom, bønnerom.  Et dypt rom som har med tilstedeværelse på jorden, likeså i himmelen. For dette rom er av himmel og jord skapt og forent i denne tid gjennom.           

Hvis dere tenker på pusten deres og den dynamiske kjærlighetskraft som går gjennom dere nå dere puster, så er det Guds pust, Guds kraft . Vi kan si det slik, at det er mange deler av en samlet himmelsk bolig som ligger i denne energi og som blir aktivert i dere i det fysiske. En Altenergi som omringer dere og som virker til det mennesket trenger.

Det er en Altenergi som går dit den skal, akkurat som Livets Nøkkel.  Men denne energien er en stråle energi av Guds stråle som gjør at sansene dine og følelsene dine aktiveres utover.  Forestill dere en stråleglans som kommer fra et punkt som er Gud.  Denne stråleglans kan dere følger utover som armer som bringer dere utover.  Dere kan se denne strålen så langt, så langt som øynene kan se.  Det er en energi som og aktivere det 3. øyet og pinealkjertelen innen i hodet deres. 

 🙂

For denne energi bringer frem det som ligger bak det ytre synet, det bringer frem det som er skjult i hver enkelt.  Den kan og ses og oppleves som et veikryss, som en bønneplass hvor man kneler ved et alter.  Denne energien er og som en kundalinienergi, men ikke lik den gamle.  Denne energien er en ny energi som er har aktivert dere mennesker som en fødsel fra Moder jord og fra himmelen, som nå forenes i et veikryss inne i dere.  Og veikrysset er Livets Nøkkel som ligger i hjertene deres og som handler om frihet.

Se for dere Livets Nøkkel, og se dette kors som en frihet inne i dere.  For denne energien fører dere utover og innover samtidig. 

 🙂

Kjæreste dere, kjæreste engler og mestre, kjæreste dere to som sitter her ved dette bord og alter i denne dag.  Dere er denne energi og er en sammensatt enehetsenergi som på hver deres måte fører Guds energi fra ONE, fra tempelet, fra det hellige tempel, kilden Gud.

 🙂

Vi elsker dere.  Pust inn denne energi og la den bli der i deres hjerter.  Og gi den ut til menneskene Mari Solei, gjennom dine hender og gjennom din pust og gjennom din stemme, og gjennom lyd. 

Takk.

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.