Mari Solei`kanaliseringer.

 REISEN 

Jeg er – jeg er – jeg er.

Jeg er bedt om å tale fra moder jords hjerte inn til dere i denne dag og tid. Jeg er Mari Solei og jeg er bedt om å formidle min sannhet fra Mayafolket og fra Tuladalen i jordens indre. Det er mange år siden jeg fikk denne beskjed fra Mayafolket om dette og nu er tiden klar for at Mayafolkets fra nord gir sin historie tilbake til menneskeheten. Dette for å avslutte den gamle energien.

 

Hos Mayafolket for lenge – lenge siden var navnet mitt Chani. Mor Maya var min bestemor.

Historien om Chani er en gripende historie som angår oss alle. Chani holdt energi som vi alle holder energi på alle måter.  Dette vil jeg komme tilbake til senere. 

I dette liv vil jeg som Mari Solei tale fra det høyeste aspekt av alt levende i meg. Jeg ber om at jeg blir ledet og støttet av Gud i meg som kanal. 

I dag hilser jeg dere alle fra det trygge rom av Alt Som Er. Det er litt rart og spesielt for meg å formidle min historie ut til menneskene – før har jeg kanalisert ned alt. Nu er tiden kommet hvor jeg snakker fra enhet i meg selv.

Jeg tenker at min historie er en del av helheten og at kanskje andre vil åpne opp å se sin vei og sin historie klarere. Vi er jo alle like fantastiske og like hele til en hver tid. Vi er som fasetter av skapelsen som blir helere og helere etter hvert. Vi er like verdifull – det er ingen eller ingenting som er høyt eller lavt. Alt er slik det skal være. Jeg har alltid kanalisert og snakket med alt levende på moder jord og ellers engler og mestre på andre plan.

Gjennom hele mitt liv har jeg mottatt informasjon fra engleriket og moder jord. Jeg har også mottatt informasjon om tiden vi har fremfor oss. Mange ganger har jeg følt at jeg har reist inn i fremtiden og mottatt info og er plutselig tilbake i nåtid. Informasjon jeg har fått for flere år siden - skjer nu. Og jeg tenker - det er vel en mening med alt.

I dette liv ble jeg født med røntgen syn hvor jeg kunne se gjennom alt og i alle levende. Jeg kunne gå og reise over alt i universet og på andre planeter. I dag forstår jeg hvorfor – hele mitt liv har jeg vandret i parallelle virkeligheter ved siden av denne. Det har vært vanskelig å filtrere alt gjennom meg – lys og mørke, men slik måtte det være for at jeg i dette liv skulle klare den reisen jeg hadde valgt

Kjære søstre og brødre på moder jord lenge har jeg ventet med å komme frem – mye måtte forløses først, men i dag er jeg klar til å snakke min sannhet som jeg lenge har båret på i mitt hjerte. Jeg har kommunisert med alt levende i mikro og makro i dette liv samtidig som jeg har kunnet sett gjennom alt levende. Dette har ikke vært lett for meg. Jeg ville ikke ha det slik – jeg følte med så annerledes – jeg ville være som alle de andre. Jeg har rømt ifra meg selv og mistet meg selv og ville ikke ta imot meg selv. Men jeg ble innhentet igjen og igjen. Jeg har vært inne i døds tunellen 3 ganger og hver gang har nye høyere deler av meg blitt transformert ned for å aktivere mitt celleminne og min kropp. 

Det har vært en prosess hvor jeg til tider ikke har vært her - om jeg kan si det slik. På et høyere plan har jeg har tatt imot lærdom og undervisning i forhold til det som jeg nu er klargjort for.

Jeg har hatt min egen prosess ved siden av på det jordiske nivå som alle andre også har. Det er kanskje mange av dere som kjenner dere igjen i min historie – den er ikke unik - men den er min.

I dag er jeg delvis ute av historien min og våger å snakke om alt. I dag vet jeg at min historie har vært min erfaring /kunnskap med å være inkarnert som menneske i en menneskekropp. I dag prøver jeg  å leve utifra mitt hjerte. Jeg opplever meg selv ut fra det trygge rommet mitt i denne stund som stadig expandere i en større og større væren. Gleden - den gamle utenpågleden vaskes renere og renere og maske på maske forløses.

Gleden jeg opplever inni meg i dag er som en stille kjærlighetsprana som vugger meg som flo og fjære. Vær dag er en gave hvor jeg opplever denne gleden på en ny måte som undrer meg og løfter meg mot stadig nye høyder.  I dag er jeg den jeg er – en lysbro – en brobygger som skaper mitt liv på nytt og på nytt. 

Jeg er blitt bedt om å videreføre informasjon fra min bestemor – mor Maya. Det skal jeg gjøre så godt jeg kan.

Jeg er blitt kontaktet for flere år siden før jeg reiste til Svalbard i 2004. Personer med utenlandsk aksent snakket om Livets nøkkel til meg. Jeg var den gang livredd og trodde jeg hadde gjort noe galt – energiene aktiverte frykt hos meg. I denne tid vet jeg hvorfor og at det var mitt eget folk som kontaktet meg, Den gang var ingenting klart.

 

Jeg vil begynne min informasjon inn til dere i denne dag /tid. Samtidig som denne informasjon kommer holder jeg på å skrive en bok som heter Mayafolkets hemmelighet. Jeg har holdt på lenge med denne boken – men det har vært så store prosesser for meg – men i denne tid begynner arbeidet å bli fristilt og informasjon kommer frem. 

Energiene er sterke i meg i denne stund – det brenner i kroppen – det svimler av energier som raser gjennom meg. Trykk for hjerte – alt må fristilles.

Namaste!

 

 

gerdskibsrud@gmail.com 06.11.2022 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

Eva Engh 06.11.2022 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

Hanne Heggelund 06.11.2022 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

Berit Kaulum 06.11.2022 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.

Randi Gleditsch 06.11.2022 09:36

Så sterkt å lese, frysninger, går rett inn i mitt hjerte. Tenker på han maja indianeren som sang for meg den natten for over 1 år siden, Klem

| Svar

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.