Mari Solei og Oddvar`kanaliseringer.

28.07.2016 – Gudeportalen til Askitaras åpnes på Suopas

En stor Gudeportal ble åpnet på vannet i går, 27.07.2016. 

Portalen har 6 punkter rundt vannet og i Finnmark som skal aktiveres.  

  1. Gabrielsjøen
  2. Rakitoaivvi
  3. Nedre Suopas
  4. Offersteinen i Stilla
  5.  Stallo i Kvalsund på vei til Hammerfest
  6. Isnestoften  

I dag 28.07 går Oddvar til Gabrielsjøen og aktiverer energien der.

 

30.07.2016 – Suopas, åpning av Gudeportal 

Kjære dere.  Vi hilser dere i denne dag fra moder jords hjerte. 

Vi kommer til dere fra Askitaras, en energilinje er åpnet som lenge har vært blokkert mellom moder jords hjerte og oss.  

Denne linje er en hovedlinje, en Gudelinje, som forløses ledd for ledd. 

Det punktet som ble forløst i går, er en byggestein som går på velsignelse, velsignelsens dybde, velsignelse fra moder jords hjerte. 

Moder jords hjerte banker i dag, en puls, en puls beveges gjennom alt levende.  Denne vibrasjonen og åpningen påvirker sterkt den menneskelige kropp som lenge har savnet tilhørighet på alle plan.

(Viser meg store englevinger)

Store englevinger, moder ørns vinger, legger seg over jorden i dag og kysser hvert enkelt menneske og roer alt ned.

 🙂

Stamceller på stamceller er åpnet.  Det er fødselsceller.  Det er en fødselskanal fra moder jord.  Det er det dere kjenner under føttene deres akkurat nå og når dere ser at jorden pulserer.

 🙂

Det er det Oddvar kjenner som strømpen, en sterk jording fra Devariket.

Guds hånd, høyre hånd og Guds finger vises meg.  Inne i høyre hånd er det et kart over jorden, Nordområdene.

 🙂

Norge er i en dypgrønn energi, England i en rød energi, Sverige i en blågrønn vannenergi, Danmark lys blåhvit energi, Finnland mørk indigo (fiolett) energi, Tyskland en mosegrønn energi (ligger i energifeltet fortsatt) og Spania i en ildrød klar energi.

Mer informasjon vil følge. 

Denne vibrasjonen går ut fra nord, i mange grønntoner.  Grønt er Guds hjerte og likeså Moder Jords. Norge er Devariket og krystallriket.  

Norge stiger nå opp i 5. Dimensjon. Energiene kommer inn i det fysiske. Spesielt i nordområdene skjer dette.

 🙂

Land for land skal aktiveres inn i denne energi i det fysiske. 

 🙂

Hele energibeltet i nord går inn i en ny tidslinje.  Alt skjer via påkobling til Gudeportalen ved Suopas på Finnmarkvidda. Dette arbeidet skjer fra nord.

En renselse har startet fra nord over hele Finnmark som vil påvirke hele jorden fremover.

 

Nordområdene og Finnmark.

Altavassdraget skal renses.  Santa Coral (vannelementet) skal brukes og renselse av Altaelva og renselse av linja til Kautokeino.
Mange punkter har vært stengt i fjellvannene som går ut i Altaelva. 

 🙂

Det har vært kamp i forhold til rettigheter til naturen.  Santa Coral (vannelementet) har holdt denne energien. 

Mye vil skje i havstrømmene.  Dynamiske punkt i deres pust åpner pulsen, en renselse fra Finnmark, fra vannene i fjellet.

Stilla, offersteinen, bærer mye, stå på avstand å aktiver Livets Nøkkel. 

Gjør alltid dette før dere går inn på nye energiplasser. Vi skal heale energifeltet først. Dette er viktig for det fremtidige arbeidet.  

Offersteinen bærer dype stamceller, det har vært mye bønn ved steinene (en bønnestein), den er veldig undertrykt og holdt nede.

Også mye besvergelser er gjort der som er negative. 

Der ligger også lysenergi som skal forløses.

Kampen for å leve, kampen for naturen ligger i dette punktet. 

Et raseri ligger på toppen.

 🙂

Punkt ved Hammerfest.  Linje som går til Vardø.  Krysningspunkt mot Makkaur fyr.  Steinsirkel ved Makkaur fyr er tilbake fra oldtiden.  Vikingene brukte sirkelen til et samlingspunkt i forhold til ferdsel på havet.

Det er en stor rubinkraft i området.  Den ekspanderte under heksebrenningen, både negativ og positiv kraft forløstes.  Den negative er under heksebrenningen.

🙂 

Linjer forgreines utover Finnmark.  Fra punkter går veien inn til Veivannet/Suopas.  Dyp blodåre som ikke er renset.  Gudeportalen vil renses dette etterhvert.

 🙂

Foreløpig er 6. punkter åpnet. 

6 til vil komme fordi det blir for sterkt for kroppene nå.

13 energier. Krysset ligger ved Veivannet/Suopas.  Utgangspunkt fra Vardø og Kirkenes. 

Veivannet er et solpunkt, krysningspunkt.

Får vi Finnmark med, får vi hele verden med.

 🙂

Guds hånd og finger (Oddvars finger) ligger over Norge, Gudelandet i Nord. 

Guds fot ligger over Norge.

Takk.

 

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.