Mari Solei´s Kanaliseringer

FORANDRINGENS TID. 

Kjære dere i denne dag skjer det en stor forandring for oss alle.

En lysbro er tent fra hjerte til hjerte på alle plan – gjennom alle celler i skapelsens grunnelement.  Menneskeheten står foran en helt ny tid. Det er en helt ny linje av lys og kjærlighet som er skapt.

Energiene/linjene ble aktivert mai/juni 2014 hvor flere lysarbeidere var på tjenestereise til Peru.

Det ble da akselert en lysbro fra Peru til Tromsø - rundt jorden - gjennom Peru på nytt og gj Tromsø . Jorden ble knyttet inn å svøpt inn i et lysnett av farver og krystaller som er med å løfte hele menneskeheten opp i en høyere bevissthet.

Jeg fikk beskjed fra Mayfolket at det lå urenergier i Peru som var av de gamleste på jorden og disse urkodene skulle aktiveres . Fra gammel tid ble det ved jordens skapelse lagt inn lyskoder i alle de 4 himmeretninger.

I nord lå krystalenergiene " Lyset i nord." Dette var koder som også skulle forløses inn til den nye tid. Disse lyskodene måtte først bli gjort klare slik at lyslinjene ut fra Norge og polene kunne aktivere disse gamle urenergiene i Peru - Himalaya,  Egypt, Titikasjøen, Grand Canien, Mexiko osv.  

En stjerneportal er åpnet over nord – med sentrum i Tromsø. De kaller Tromsø ” Den nye Mekka.” Dette for at vi mennesker skal forstå energien som pulserer fra nord.

Ut fra disse punktene vil det i tiden fremover bygges opp en energi som vil gå i fra polene og i 4 himmelretninger ut over hele jorden som akselerer all skapelse. Dette innebærer en stor økning av universets kjærlighets Prana som flyter inn mot oss alle. Dette vil igjen øke vibrasjon og innstrømningen mot våre kropper og vår celler. Det er anbefalt å lytte innover til kroppen og støtte kroppens behov for næring på alle plan.

Krystall broene som er tent er som en indre kraft som vil frembringe forandring for oss alle der vi er.

Det blir vist meg at det vil bli templer av pyramider som kommer opp fra moder jord og senket ned fra fader himmel. Disse energitemplene vil etterfrem komme frem synlig fra havets bunn. Jeg har fått sett at flere templer ligger utenfor Hammarfest. 

Dette har allerede pågått i lang tid hvor disse templene er aktivert energimessig  via Livets nøkkel – the key of life.

Disse energitemplene er sett og aktivert flere steder langs kysten i Norgen men også inn i landet. Energitemplene ligger også inni fjellområder.

Det er blitt vist meg krystalltempler i Kåfjord - Breitind( Senja) -Saana( Finnland -samisk hellig fjell) -Håja( Skaperportal Tromsø) -Tromsdalstinden( samisk hellig fjell.) - Tronfjellet (Alvdal) - Storefjell - Imingfjell- De 7 fjell i Bergen - Dønna -  osv.

Kristiansund var den første tempelbyen som ble aktivert ved havet. Den kalles TEMPELBYEN ved havet.

Siden er tempeløyriket rundt Bergen aktivert og gjort klar ( 7 øyer) Det jobbes med Ålesund for klargjøring. Tempeløyriket rund Tromsø ( her også 7 øyer skal klargjøres)

( Ps: om noen føler for å være med meg om dette erbeid er det bare å ta kontakt. )

Jeg har ikke helt klart for meg alt men det skapes en lysflåte rundt Norge som jeg og flere andre har vært dirigert til å gjøre klart.  Samtidig hvor dette har vært skapt - har energier på de forskjellige plassene blitt forløst som tidligere har vært en stor hindring for lysnettet i Norge.  

 

Disse pyramidenetemplene er som to triangler satt på hode mot hverandre. Inni hver pyramide er det energitråder som ser ut som en spiral. Hver pyramide går ut fra enhet via 4 lyssøyler i ytterkantene som går utover og blir festet i moder jord før energisøylene vender innover og går inn i den indre kosmos. Disse energitrådene er omsluttet av et lys fult av fargerspill. Fargene akselererer energiene. Fargene vil få stor betydning for oss i tiden fremover. Mye info i forhold til disse frekvensene vil komme frem. Ut fra hver pyramide flyter det store bobler som ser ut som ”orber.” Inni hver boble ligger mye visdom. Denne visdommen er forløst fra blant annet Pleiadene – men også andre steder. Får inn Sirius - Andromeda og flere. Boblene flyter rundt oss mennesker og forandrer seg i forskjellige former alt etter hva vi mennesker trenger. Inni disse boblene opplever jeg å se at det fins energier og andre former for liv. Jeg klarer ikke å forstå alt og jeg prøver å slippe behovet for å forstå. 

Jeg vet at alt vil komme tydeligere frem etter hvert. Det er komt inn masse ENERGIBARN  inn til jorden over mange år. . Disse energibarnene er med å balansere moder jord og menneskene inn mot den nye energien. Disse energibarnene er blitt født ut fra vår pust og lever i vår aura i ca 14 dager før de går videre. De kan bli opp til 5 m høy. Flere mennesker har båret frem slike energibarn - kanskje mange uten å vite det.  Disse energiene må gå gjennom en menneskekropp for å balansere/harmonisere alt levende i forhold til den nye jord.Dette har vært med i en høyere plan for planeten. I denne tid trer disse eneriene frem og vi kan føle deres nærvær rundt oss . Jeg fikk se og gjenkjente disse energibarnene når aktiveringen av de 7 øyene rundt Bergen startet. En gledefylt delfin har fulgt oss på veien fra øyrike til øyrike. Denne delfinen ble kalt JOY av oss. Den hopper og danser og er så glad. 

Mayafolket forteller meg at vi går inn i en periode av utvikling hvor hvert enkelt menneske vil bli klargjort på den høyeste og beste måte utfra hver enkelts utvikling.  Det er viktig å be om hjelp i denne prosessen fra engler og ditt høyere selv /hjelper og guider.

Tiden fremover vil bli helt utrolig og bevisstgjørende på alle plan. Det vi har lengtet etter vil komme til oss alle etter hvert. Vi kan glede oss – selv om det er en sterk forandring for hele menneskeheten. Akkurat nu klarer vi ikke forestille oss fred på jorden om noen år. Men det vil bli slik det er bestemt. Energiene flyter sterkt ut fra "Lyset i nord" pga at energiene er renest her. Slik har det alltid vært. 

Mayafolket delte seg opp i fire himmelretninger og holdt de fire elementer rund jordens akse. Om det var ubalanse ved polene vil denne ubalansen påvirke alt på jorden. Dette var også en del av min jobb i 2004 hvor jeg var sendt til Svalbard for å balansere og omskape energiene der. Energilinjer var brutt og alt ble omskapt gjennom Livets nøkkel. Mayafolket har tregt sin energi tilbake fra de 4 vinder som de kaller det - dette forårsaker at vi mennesker må selv ta ansvar for vår egen skapelse. Når dette skjedde begynte et sterkt energiarbeid rundt om på jorden i alle himmelretninger. 

 Det var en fantastisk tid for meg på Svalbard hvor jeg var vitne til mye i jordens indre. Det har vært veldig viktig med forløsning av vår energimessige historie her i Norge og hele Norden. Vi som bor her bærer mange koder i oss som aktiverer energiene etter hvert hvor det er klart. Det har aldri vært så sterke energier før på jorden som nå. Energien flyter ut fra nord og videre utover. Fra Norge er det nu åpnet opp lyslinjer utover hele jorden. Jeg vil prate mer om dette i neste budskap jeg skal ut med - eller kanskje i boken min ?????

Dette har vært med å aksellert energier som ligger i pyramidene i Egypt – likeså andre energipunkt på jorden som Peru, Himalaya,Titikasjøen, Mexiko, Gran Canien  osv.  Gjennom energilinjer fra nordområdene som er forløst har andre energipunkt på jorden blitt forløst – dette er "Lyset i nord" – krystallenergien. Dette er lyskodene - lysbroene som er gjort klar fra nord . Ved å forløse oss selv blir automatisk andre satt fri som " Nilsom Mandela "sa. Noen av oss har gått inn energiarb i forhld til moder jord med forløsning av innestengte frekvenser, forløsning av sort magi, hesketid osv. Dette er og var et fritt valg av hver sjel som ønsket dette på sjelplanet.

Kanskje vi her i nord skal se mere på de kraftige energiene og energipunktene som ligger her hos oss. Jeg opplever at nordmenn sjenerelt ikke klarer å se seg selv - men synes alt er bedre andre steder enn her hjemme.  Det er det jeg opplever.

Kanskje vi kan snu det mønstret sammen om noen kjenner seg igjen. Jeg føler det er viktig at vi har et opphøyet fokus i oss selv. Det er ikke noe stort i å være liten. Vi vet alt om det. 

Visdom

I disse områdene på jorden som Peru osv ligger mye visdom som er synliggjort og vil komme mer og mer frem etter hvert i tiden fremover.

Jeg har hatt mye kontakt med Stråfolket i Titikakasjøen. IHimalaya ligger mye info av den enkle sannhet. Der ligger også en stor visdomsbok. Noe av denne har jeg fått sett inn i. Det fins en likeens bok i Kåfjord i indre Troms. Fra Kåfjord går det energilinjer rett til Peru , Titikakasjøen og Himalaya - men flere andre energi plasser. Mayafolket var inkarnert i fire himmelretninger.

Møtestedet deres var Himalaya fjellene. Her var det mestermøte tre ganger hvert år. 3/3 – 7/7 - 11/11. Når disse møtene skjedde kom de fra nord /sør / øst og vest. De reiste via energier – som sjamaner. Pyramidene som blir synliggjort for oss på jorden i denne tid bærer samme kraft og energi som oppbyggingen av pyramidene i Egypt. Inni Pyramidene fins kundalini energien. 

Livets nøkkel Santacoora er brukt i all energiarbeidet med all forløsningen jeg har vært med på. Dere kan lese mer om Livets nøkkel – the key of live på mine websider www.hjertelys.com www.santakooraportalen.net

De forteller meg at Livets nøkkel vil være med å løfte hele moder jord over i den nye bevissthet. Livets nøkkel låser opp oss og alt levende i oss og på alle plan og virkeligheter i skapelsen. Livets nøkkel låser opp den hellige grael i oss og moder jord. Jeg ser den hellige grael som den nye livsenergi/prana som skal på plass i våre kropper. Jeg forbinder Livets nøkkel med vår pust som er vår iboende Gudommelige utrykk i en menneskekropp og som påvirker energien i alt levende. Livets nøkkel er oss alle – vi må bare forstå at vi alle bærer alt fra ALT.  Uten pust intet liv. Livets nøkkel bærer enhet O energi – den nye bevissthet i seg. Slik har det alltid vært. Lyskodene for himmeretningene er:

Santacoora - luftenementet

Santacaara - Jordenementet

Santacoral  - vannelementet

Santa caana - Ildelementet.

Disse lyskodene er skaperfrekvenser/koder i ny bevissthet og ligger i livets PUST. Ved å bruke lyskodene akselerer vi energien på cellenivå.  

 

Jeg har vært med å holdt og beskyttet denne energi i liv etter liv på jorden slik at Livets nøkkel IKKE skulle kunne manipuleres og misholdes  på jorden. Men underveis har jeg selv blitt manipulert og holdt nede. Alt er en erfaring. Min jordiske kropp husker alt dette og måtte også gjenkjenne alt - for så å bli forløst.

Derfor valgte jeg å være en åpen kanal som kunne se å gå gjennom alt for å forløse meg selv og livets nøkkel i alle manipulernde energier i dette liv.

Lady Venus og Sanat Kumara ble satt inn som min overenergi i dette  arbeid i dette liv.

Laydy Venus og SanatKumara bærer mangens overenergier i dette liv. Dette handler om forskjellige frekvenser. Sanat Kumara var verdens logo som sikkert mange vet og tregte sin energi tilbake fra moder jord i 2012. Dette samarbeidet er et  et samarbeid fra hjerte til hjerte gjennom alt levende i skapelsen.  Uten denne kjærlighetfrekvens ville det vært vanskelig for meg/ oss alle.

Lady Venus energien er den energien som ble forløst inn til moder jord under Gudinnesamlingen i kåfjorden for noen år siden og siden gjennom en nedstigning når Venuspassasjen ble forløst på jorden.

Dette er en sterk feminin kraft ( ren kjærlighet ) Den nye kjærlighetsenergi som måtte komme inn til oss og som har vært med å slå opp all ubalansa i oss alt på moder jord.  Denne feminine kjærlighetkraft kommer fra Venus og er med å forløse de nye Gudinne og Gudestrålene som nå kommer inn til oss. OSS SELV. 

Livets nøkkel har ikke bare vært misbrukt på jorden - men også fra andre galakser. Det har vært lysskip rundt jorden som har missbrukt Livetsnøkkel i forhold til å holde oss nede. Mangen mennesker kan ha kjent på dette .

Dette har vært en lang reise som jeg ikke her skal komme inn på.Men det har vært mye jobb- jobb - jobb.  Det som står igjen er det som er viktigst. VI HAR KLART DET.

Ingen kan manipulere denne bevisshet lenger. Alt er ferdig erfart. Livets blomst hologrammet for den rene skapelse kommer nå frem - i oss alle. I lungene våre kommer det frem og kan sanses som et spil av lys og farger over våre hjerter først. En sann fødsel og skapelse. Som en sprudlende glede som omfavner oss - moder jord og menneskeheten. Takk til dere alle som har vært med både bevisst og ubevisst i forløsning av LIVETS NØKKEL på jorden.  

 Jeg vil etter hvert komme med mer info til dere alle fra mitt hjerte.

 

Til sist: I år på sommersamlingen i nord har det skjedd store ting som mangen av oss holder på å integrere i oss selv. Kommer tilbake med mer info i neste blogg om dette. 

  

Shakita Polasa – akia kano.

  

Namaste!

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.