Den enkle sannhet

Dette bildet er fra Oksefossen i Kåfjord.

Den nye undervisning, pusten, den enkeltes sannhet 

 

Vi tar kontakt med Lady Nada, Herren Maitreya om den enkle sannhet. 

 

Alt er kjærlighet.  Alt er kjærlighet.

Kjenn inn i deres hjerter og kjenn godt etter.  Hva trenger du og hva er det du trengte når du startet skole og når du startet på din reise, når du var et lite barn i ditt fysiske liv på jorden? Hva trengte du for å vokse å utfolde deg? 

Hva var det du trengte mest av alt?

 

Vi nevner romslighet, tillit, nysgjerrighet, opplevelser, trygghet,frihet.

 

For å kunne utvikle seg, så er det en romslig energi som går på frihet til å være den du er, ikke inn i en ramme.  For rammene brytes ned.

 

Hvis dere nå ser på dere selv, at dere skal inn i deres eget univers og være deres egne ledere, deres egne grundere, deres egen kraft, deres egen ekspansjon, glede, frihet, alt.

Det er kun du som i utgangspunktet er dette universet som er deg, som er din kropp.

 

Kjæreste dere, rammene utenfor som har stengt dere, er full av begrensing og utvikling.  Det er dette vi prøver å forklare dere. 

I den 5. dimensjon er det ingen rammer.

 

Dere kan sette en dato, dere kan tenke og føle at dette skal vi ha, dette vil vi føre ut, ja det er fint.

Føl godt  inne i dere: Hva er din essens - hva brenner du for. Hva beveger deg slik at hjerte ditt flommer over i glede og kjærlighet. 

Dette er livets bok, din bok.  Din erfaring – hva annet kan du føre videre enn din erfaring som er livets bok inne i deg?  Dette er den enkle sannheten, den enkle sannheten er deg og din levende essens som sjel. 

 

For å kunne bevege et annet menneske, så er det viktig at hver enkelt av dere tar utgangspunkt i det som er sjelens sannhet.    

 

Det du forplikter deg for, er ingen andre en deg selv.  Du forplikter deg til å vær ren i tankene din, gjerningene dine, ordene dine som du fører ut fra hjerte ditt. 

Hvordan de blir mottatt i neste trinn vet ikke du, det er opp til den. Men så lenge energien er ren fra ditt hjerte, så vil den også nå et annet menneske i hjertet.  Dette mennesket vil blande din energi med sine erfaringer og vokse videre om de vil.  Men du kan ikke bestemme dette. 

Din gave er kun deg selv.  Dette er den nye energien.  Du er en gave, du er fantastisk, du er ditt eget liv, du er din egen glede, du er ditt eget univers.  Helt og holdent.

 

Derfor vil det og være slik at de menneskene som sitter foran dere har sitt univers og sine gaver som de deler av til deg.

Da er det viktig at du ikke overkjører noen, men planter frø slik at de kan vokse i seg selv.   Kanskje de trenger ditt frø og din støtte for å vokse.

Og kanskje de trenger dine ord, levende ord, levende sannhet for å bli klar over egen sannhet.

 

Dette er livet., livets puls, livets opplevelse.  Slik er dere mennesker når dere er i kontakt med dere selv, deres egen kjernebevissthet.  Slik er blomsten, slik er treet, slik er hver eneste skapelse.  Hver eneste skapelse i skapelsen eier seg selv og er samtidig en del av alt. En alt bevissthet.  Og hva er det?  Det vi sier er at denne alt bevisstheten er en kraft, en kraft som er kjærlighet, en kjærlighetskraft som er Gud. 

 

Dette er grunnsøylen, grunnbevisstheten som alltid kommer først.  Før visdommen, før ekspansjonen.  Det som ikke er gitt av kjærlighet, men av en mental tanke, forståelse uten kjærlighet har ikke de samme gro forhold.  Ser dere dette?

 

Derfor snakker vi til dere om pust – og hva er pusten?  Foreløpig så vet dere at pusten er liv, er skapelse, er en energi som pulserer gjennom alt.   Som bringer liv i alt og som holder liv i alt slik at alt kan vokse og utfolde seg.

Hva er denne energi?  Hva er dette, denne pusten, denne kraften som fyller dere?  Som også har begrenset dere mennesker.  

I denne kraften ligger alt.  Dette er nøkkelen til alt.

Pusten er nøkkelen til liv og skapelse.  I pusten ligger den dynamiska kjærligkraft som den viktigste.  Denne dynamiske kraften skaper liv, skaper vekst og utvikling, bygger dere opp fra å være et frø, et molekyl, et atom.  Denne energi og kraft bygger opp alt og deles mellom dere uten at dere tenker på at det er det en kraft som er i dere og rundt dere. 

Det å forstå denne kraft må denne kraft erfares gjennom opplevelser. 

Disse trinnene som nå lastes inn til dere, handler om å forstå det bakenforliggende bak det mentale, bak følelsene, bak sinnet og hvordan skal dere nå inn dit. Hvordan skal dere lede menneskene inn dit uten opplevelse?

Kan dere lede menneskene inn dit gjennom tanker, informasjon.  Ja, kanskje noen kan sette denne energien inn i sine indre rom gjennom forståelse og innsikt og erfaringer som tidligere har vært gjort.  Men dette er kun forståelse. 

 

Denne energien som er pust, er en levende puls, en levende puls som er forent maskulin og feminin energi.  Derfor så ringer vi inn denne energi i dag.  For dette er det viktigste.  Vi ser dere alle i forskjellige bevisstheter og erfaringer, kunnskap og visdom.

I den nye bevissthet finnes ingen behandlinger. 

Dere har alt med dere. Pusten er det sentrale for helbredelse og skapelse på alle plan. Dere kan knytte pust inn i alle forskjellige behandlinger som dere utfører på jorden og dere trenger ingen medesiner og etterhvert ingen kirurger som all helbredelse og opprasjoner skjer gjennom pust. 

Vi takker for oss i denne dag og puster lys og kjærlighet inn til dere alle. 

 

Namaste!

Mari Solei

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.