Mari Solei`kanaliseringer.

 

 

POLARPORTEN

 

Kjære himmelske sjeler!

 

I dag står dere i en stor overgang til den nye bevissthet. Alle opplever dette på forskjellige måter. Hjertefrekvensen økes kraftig på moder jord og deres fysiske kropper likeså. Det indre universitet åpner seg i disse dager for en større plan for jorden. Mange av dere har ventet på dette skifte som nu skjer. Mangen av dere har motsatt undervisning selv og gjort dere klare på flere plan til dette.

I denne tid fullbyrdes energiene i alle lag av bevissthet på alle måter inn til jorden. Denne undervisning plan har dere vært med og formet fra sjels nivå gjennom en lang reise på forskjellige galakser ikledd forskjellige former for energi.

 

Det indre universitet og bibliotek er på plass på den nye jord. Fragmentene er tilbake og så ledes kan åpningen skje for alle i denne tid. I denne åpninger er det også forløsninger av store mengder av motstand fra energier som vil forhindre dette. Derfor vil også hver enkelt av dere oppleve dette i deres liv og i deres prosesser. Gå inn i lyset og hvil dere uten kamp for lyset vil beskytte dere og fylle dere med styrke på alle plan.

 

Som nakne skudd i en moden jord er dere som frøbærere på alle plan i denne tid. La sjelen vokse og strekke seg. Flyt med bølgene i fri flyt. La vinden omfavne dere og la snø krystallene rense dere. Ta imot moder jord og la hennes sødme fylle dere alle med alle elementene som virker truende og som river igjennom deres indre tempel. Alt dette er renselse og klargjøring på mikro og makronivå. La tornene som stikker i deres kropper fylles med kjærlighet og la den nye bevissthet komme frem. Gjennom sløret vil dere sanse en ny energi rundt dere som vil undre dere i denne tid. Energien fra gamle Lemuria og Atlantis er forløst og fragmentene og kodene fra den gamle tid er forent men kildens utspring. Templene på Lemuria og Atlantis er igjen aktivert og ståler ut over moderjord med sin stråleglans. Det indre univers fylles med lys og bevisstheten blant dere mennesker vil i denne tid forandre seg. Dere vil forstå at dere ikke er alene. Mangen av dere vil se og føle samhørighet med sin egen opprinnelse og sine egne liv og reise i tid og rom. Vi kan forklare det slik at dere kan fra det ene øyeblikket til neste føle dere totalt forvirret som å flyte imellom flere dimisjoner samtidig og flere verdener. Dette er bare begynnelsen på den lysinnstrømning som vil komme. I lang til har det pågått sterke lysinnstrømninger til deres verden og moder jord. Dette vil bli kraftig forsterket. Disse tempelenergiene fra Lemuria og Atlantistiden vil påvirke dere og mange gamle såkalte hemmeligheter vil komme frem som har vært bevart inn til denne tid. Gled dere kjære – for denne store portalen fra polene som åpnes opp.

 

Polarporten er åpnet. Dette skjedde for en stund tilbake. Mye ble da forløst fra massebevisstheten og tilbake til kilden.

Dette vil påvirke hele det globale klima – struktur på det indre og det ytre plan. Len dere tilbake å flyt med energiene å forandringene uten motstand for i kampen blir dere fanget i deres frykt mellom motpolene

Mangen av dere vil undre dere - for mye av den fysiske sannhet og struktur oppløses. Ta det med ro for alt vil komme på plass innen kort tid. Engleriket vil komme til dere via engleskolen med energier som vil bevege dere på ett indre nivå av kjærlighet som dere ikke har trodd var mulig på deres planet. Hver enkelt av dere vil få støtte og hjelp til å bære ut den indre sannhet om universets opprinnelse på mikro og makro. Santa koora nøkkelen vil ekspandere lik et barn i fri latter og lek inni dere og på utsiden av dere. Gleden kjære dere vil komme som en pust av nytt liv å åpne opp deres cellebaner for under og mirakler. Dere vil komme til å undre dere over storheten som kommer til dere. Dette er bare begynnelsen kjære dere. Vi slutter nu av for denne gang og fyller dere med lys og kjærlighet fra engleriket og stjerneriket og fra kilden GUD i dere.

Namaste.

Shakia polasa – shakia kano – vær velsignet.

 

Engleriket.

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.