Mari Solei´s Kanaliseringer

 Dato : 30 mai 1999

 

 Etter portalåpningen i Kåfjord.

 

Kjære Lysbarn av Jorden!

 

Vi hilser dere fra det store lyset, Sentralsolen!

Det skjer mye omkring dere i denne tid. Det er en stor gjennomstrømning av sterke roterende energier. Denne innstrømningen vil skje i en pulserende tempo og vil oppleves forskjellig for hver enkelt av dere. Denne energi slår opp frykt , uro i den menneskelige kroppen. Den fysiske kroppen kan føle seg totalt utslitt og utbrent. Dette fordi dere er utbrent i den gamle måten å gå på , det kan føles som om dere ikke vil være der dere er lenger.

 

Dette er et energimessig vanskelig steg for hver enkelt. Og deres celler og fysiske organer har vanskelig for å åpne opp for det nye.

 

Dere er ikke alene om dette steget, vit at det som skjer hos dere skjer i alle univers i skapelsen. Vi er nær dere i form av hjelp på mange måter . Vi er nær dere i form av lys og kjærlighet .Dere er elsket , dere er verdifulle , og det er deres kropper dette handler om. hindringene ( blokkeringene ) på veien som dere har skapt mot kilden av dere selv- Gud i dere..

 

Denne energi er en åpning inn til dere selv, inn i deres hjerter. Vit at det er mange dører inn mot deres høyeste ”Kilde”og for mange av dere handler det om å åpne opp for de delene og energiene fra Lemuria.

Mange av dere som kom til Lemuria den gangen var høyt utviklede skjeler fra forskjellige plasser i universet. Det er mange slør som er usynliggjort siden den gang, og som nu vil tre frem.

 

Energiene dere nu møter er som brennende flammer, og det kan føles vanskelig for hver og en av dere å være i seg selv. Dere trenger å omfavne dere selv i kjærlighet i form av mye hvile riktig kosthold og rikelig med frisk luft.

Maten bør være basert på høyverdig protein på grunn av nye cellestrukturer dannes hele tiden. Tilgi dere selv i kjærlighet, og gi slipp på alt det dere ikke trenger med dere videre på veien fremover.

De fysiske organene som har den største påkjenningen er lungene, nyrene og levra.

Det er mye som skal renses ut ,kjære dere. I lungene skjer det kraftig utvidelse gjennom lys innstrømmingen og mange kan føle dette som en stor uro rundt hjerte chakra. Pust inn kjærlighet kjære dere å vær trygg.

 

Drikk rikelig med vann, slik at utrensingen kan få skje lettere. Vi anbefaler dere ro og sentrering igjennom meditasjoner daglig.

Dette er også en tid hvor hver enkelt av dere kan føle og få beskjeder i forhold til deres vei videre, og dere klargjøre energimessig i forhold til dette.

 

Det er viktig at dere fokuserer på lys og kjærlighet og tar imot denne Guddommelige lyskilde som nu strømmer imot dere, det er deres eget lys, det er dere selv.

 

Dere er alle budbringere på hver deres måte og mange av dere har tatt på dere oppgaver i forhold til dette . Det er ønskelig at hver og en av dere bevisstgjør dere i forhold til dette. Dere vil bli gitt all den hjelp og støtte i form av informasjon på ulike måter . Husk at dere er våre hjelpere og vi er deres. Dere er deres egne Mestere og skapere på alle plan.

 

Det er mange av dere som strever og sliter med deres egen verdifullhet. Kjæreste dere, det går ikke på deres verdifullhet, dette går på de blokkeringene som sitter i celle minne deres.

 

Dere vil også oppleve dere mer sårbare i tiden fremover. Husk det er mange sår som skal heales og mange av dem har aldri fått lov til å gro. Det er mye som skal frem i lyset for å bli gjenkjent før dere gir slitt i kjærlighet denne gang.

 

Fyll dere med Lys og kjærlighet, kjære barn, vit at dere er kjærlighet, dere er Lys.

Vit at vi er dere og dere er oss. Gå inn i deres føleser og vik vekk fra den mentale tanke og deres illusjoner. Vær i nuet.

 

Vær hilset: Oss fra Det Høyeste Kosmiske Råd i Kristus bevisstheten.

 

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.