Forside

Kanalisering av Mari Solei 

 BARN AV LYSET

 

Kjæreste barn av lyset!

Kjæreste barn dette er en ny tid, en ny tid i menneskehetens historie.

Se for dere hver dag som en ny begynnelse, som om dere går ett nytt fottrinn inn i det nye. Bli som et barn igjen, bli som ett barn igjen, i uskyldighet og renhet.

 

I den største ydmykhet hilser vi dere alle velkommen fra den Den Store Sentralsol, som er deres hjem. Se det slik att alt skjer i en større helhet og en større forståelse enn dere har åpnet opp for. Lytt til deres hjerter i denne tid, og følg deres indre stemme som er deres talerør inn til dere selv. Det er mange sannheter som synliggjøres i denne tid og fremover. Se det slik at hver sannhet er like vakker like betydningsfull til en hver tid, som fasetter i en krystall. Dette som nu skjer rundt dere i denne tid er at døråpningen inn til Lemuria, ”himmelens rike” som mange av dere kaller det, åpnes .

 

Det syvende seil er nu klar til å trekkes inn i jordens energifelt, dette har også sammenheng med det tiende chakra som også skal åpnes.

 

Dette har også med det tiende nivå av lyskropp- prosessen å gjøre for mange av dere. Det er her alle deres åndelige felt forenes. På dette planet vil dere også kjenne dere fullstendig forete og sammenkoblet med ”Kristus”.

 

For dere alle er det viktig å slippe alle fysiske bindinger , som har holdt dere igjen. Mange vil merke at de er trette om morgenen for dette er en fysisk vanskelig steg for den menneskelige kroppen. Det er her alt forenes både de nedre og de øvre chakra. Himmel og jord smelter sammen gjennom deres hjerter.

 

Du begynner også å bygge ditt eget Merkabah – farkost som er en krystallisk Lys- struktur som du kan reise med i tid og rom.

Sammen vil vi bygge lenker rundt hele planeten Jorden og forme Jordens Lyskropp på denne måten.

Forstå det slik ,kjæreste dere , på dette nivå vil dere bevisst begynne å arbeide med dette.

Dere er nu i ferd med å åpne opp for deres sanne vesen, for dere er vesener av Lys og kjærlighet på alle plan.

Dette er av største mening det som skjer. Vi har sendt bud til dere i form av energi over lengre tid og dette har vært med på å synliggjøre mørket i dere selv. For dere måtte gå deres steg for å frigjøre de siste hindringene på veien. Kjæreste dere vær i hjerte og ta imot dere selv i kjærlighet .

 

Det er mange stjerneflåter i alle dimisjoner som etter hvert er kommet til fra flere plasser i kosmos. Mange er sent ned denne gang av viktige årsaker og har koder (Lyspakker) med seg i sin hjernestruktur.

 

Det er mange av dere som er blitt kontaktet på forskjellige måter av deres kosmiske sjelefamilie men også fra andre univers i den senere tid og vit at dere i denne tid og fremover vil møte dette enda sterkere i det dere nu forener dere med deres åndelige familie i kosmos.

 

Dere er sendt ut fra mange univers denne gang, så det er mange som følger dere på avstand og som ikke har mulighet å gripe inn får tiden er inne.

Det er åndelige vesener som ikke har vært inkarnert på deres jord i den tredje dimisjonens virkelighet, som er av ren kjærlighet. Dere har kjent Deres nærvær på mange måter og mange har også oppleve sin frykt i dette. Disse energiene har ingen føleser av hva som er smerte og lidelser, de har en høy kjærlighetsevne og er høyt teknologisk utviklet, men har ikke gått igjennom den jordiske evolusjonen og kan derfor ikke forstå følelser.

 

Det er mange hos dere fra Askitaras denne gangen .Dette er en ren kjærlighets – planet som vil stige inn i jordens energifelt tydeligere når tiden er inne . Foreløpig er det mange kanaler fra dette ståsted som er formidlere av Lys og kjærlighet til menneskeheten og flere vil det bli.

 

Lytt til deres hjerte i dette og bruk deres sjeleevne for det vil også være kanaler som vil gjøre alt for å forvirre dere. De er også rene sjeler i en av sine deler, men har valgt å ta på seg disse oppgavene , ikke fordøm dem for di har valgt å spille ut denne rollen. Dette vil vi si - det er en stor healing - for de av dere som opplever dette. For på denne måten kan dere også skille kornet fra hveten som skallet fra frukten og vite hva kjærlighet er i deres hjerte. Ingenting er rett og ingenting galt , alt skjer i en større sammenheng for helheten.

Det er en stor innstrømming av Lysenergier inn over planeten for tiden . Dette er sterke roterende solvind energier som går rett igjennom ozonlaget inn i jordens indre. Menneskene opplever dette ulikt men de fleste kan føle det som svært mye uro rundt seg. De som ikke er i balanse vil kjenne dette mest.

Deres Moder vil ikke transformere deres frykt og lidelser mer, hun er gått inn i en nye svingning er og alt det dere har gitt henne må dere nu ta imot selv. Det er ingen tid for flukt mer. Omfavne dere selv i kjærlighet og se att dere allerede er fullkommen kjærlighet.

 

Det er tid for å ta det fulle ansvar for alt det dere har skapt på veien , det er tid for tilgivelse av dere selv og andre. : Tilgi dere selv i betingesløs kjærlighet, og dere er tilgitt.

 

Det er mye som skjer i den nordlige del av deres landsdel. Her finnes krystalliske energier som er lagret og kodet inn i jordens indre som har med Lysstrukturene på planeten å gjøre. Disse energier er veldig viktig for det fremtidig arbeid og handler om den urgamle viten som mange har vernet om inntil i dag. Dette har også vært av den største betydning, fordi ingenting har kunnet blitt frigitt før. Dette er lyset i nord.

 

I dette riket finnes en port inn til gammel visdom , som etter hvert vil bli synliggjort. Dere har blitt styrt til mange energiporter underveis og mye er blitt frigjort etter hvert og vi takker dere Lysbærere som har vært ledet til dette gjennom deres hjerte. Fra disse energipunktene stråler det nu sterkt Kristuslys ut over deres landsdel som er sterkt healende. Vit at når dere er villig til å gå i kjærlighet kjære for deres egen skyld, så ligger også veien klar i lyset fra Guds kjærlighet. I deres hjerte finnes deres egen sannhet, og dette skal dere aldri tvile på.

 

Dere har aldri hvert alene, hvit at når dere minst føler det, er vi dere nærmest. Kjære dere , vi elsker dere , fordi vi er dere. Dere er våre søstre og brødre fra høyere riker som har valgt å bli født som ett barn, med ett barns uskyldighet og renhet. Dere er åndelige vesener som har valgt å komme i en menneskekropp. Dere har valgt å være uskyldig, dere har valgt den uvitende rolle. Og for det velsigner vi dere, og vi elsker dere. Vit att alt det dere opplever vil og er av stor betydning for helheten i alle univers.

 

Bare føl den blomstringen som skjer i deres hjerte , som er klar for å komme frem, dette frøet du har plantet. Nå er det tid for innhøsting, fordi du har næret det , du har vannet det, og det er deg selv du har gitt næring til. Ikke tro, kjære dere, att dere er nøtt til å ha alle svarene, ikke tro att dere må forstå alt. Dere trenger bare en ting, og den ene tingen er kjærlighet i hjertene deres. Dere er her for å harmonisere det kvinnelige og det mannlige, og innenfor deres ekteskap og innen deres forhold er dere her for å ta vare på hverandre. For å være der i tilgivelse , for å være der i glede, for å være der i atskillelsen hvis det er nødvendig.

Noen av dere har reist sammen i en bestemt periode da dere begge trengte erfaring. Så hvis dere skal forlate hverandre, så forlat hverandre med glød i deres hjerter. Forlat hverandre frie, fordi bindinger er der for å holde dere nede.

Dere har alle vært englevesener og har vært på jorden i en eller annen form. Mange av dere har steget opp i tidligere liv og det har ikke vært nødvendig for dere å inkarnere nå. Men dere hørte ropet , dere så nøden, og dere steg ned på jorden for å gjøre deres oppgave for menneskeheten, for å være deres hjelpere og for å være den utstrakte armen til deres brødre og søstre som ikke valgte å bli med tidligere.

 

Kjærligheten er fri , kjærligheten er evig givende. Dere er kjærlighet som i all skapelse , dere er lys som i alt lys.

Dette er Kristus bevisstheten , dette er budskapet til deg. Og med disse ord sier vi farvel fra vårt bevissthetsplan. Vi gir dere Lys vi gir dere all den helbredende energien dere trenger, vi gir dere all den kjærlighet som dere har mulighet for å ta imot.

Velsigne Dere!

 

Adnoi, adnoi------- Vi hilser Dere! Oss fra det store LYSET v/ Lord Sananda

wenche Roksvåg 17.03.2017 23:43

Tusen takk for mange gode lesetimer med deg. Jeg har hørt den del om deg gjennom min healer. God og lærerik side <3

| Svar

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.