Mari Solei´s Kanaliseringer

Hjerteporten i nord

ÅPNINGEN AV MODER JORDS HJERTE

 

Kjære menneskebarn av jorden!

Arnøya  ( 2006)

 

Det er en jubel det er en sang i alle univers for dere som valgte å gå - valgte å forløse .

Vi hilser dere fra Den store sol – Sentralsolen og de 12 solarplanene . - Stjerneriket –

Engleriket – Astharkomandoen og dens flåte av oppstegne Mestere ved LORD SANANDA ( JESUS )

Det er vår glede i denne stund å være sammens med dere . Dere er utsendte stråler av lys og kjærlighet som var sendt fra tidenes morgen – dere er av de første og gjøres klar til å bli de siste.

Deres lys skinner i denne stund ut over by og land – dere skinner som juveler og krystaller i deres energifelt. Ikke bare i deres virkelighet men også i vår – i alle virkeligheter og univers i skapelsen

både i det indre så vel som det ytre.

Velkommen – kjære dere – vi elsker dere – for alt det dere er - på alle plan .

Dere var sendt – dere valgte å stige ned denne gang for å forløse dere selv og deres planet . For i det dere forløses – forløses alt rundt dere i denne tid . Igjennom deres hjerter skal alt smelte sammen – himmel og jord skal forenes gjennom hver enkelt av dere.

For i deres hjerter bærer dere sannheten som skinnende krystaller om dere selv og hvilken fantastiske lysfrø dere er . Dere blir formet som juveler hver enkelt av dere i det dere skaper dere tilbake til utgangspunktet slik det er og var ment. Gjennom illusjonens lære valgte dere å møte deres egen dualitet for å bli sterk til å stå i mørket med deres eget lys. Som Mestere over illusjonens lidelse vil dere være medskapere av den nye jord – den som deres Far har fortalt om i tidligere tider.

”Kjære menneskebarn ”- dere viste alle i deres hjerter at når tiden er der – når tiden var inne skulle alt forløses.

Gammel kunnskap skal få se et nytt lys gjennom deres hjerter og gjennom deres energifelt og likeledes gjennom deres pust og stemme. Dere er gamle profeter – apostler – engler og lysvesen som er steget ned . Som ØRNEN er dere i deres energi og MODER OG FADERØRN hilser dere . Moder og Fader ørn er deres høyer del og sitter på tronen sammen med DERES FAR i samarbeid for den tjeneste som skjer på deres jordiske plan .

De er deres beskyttere i deres tjeneste på ulike måter og plan.

 

Over lengere tid har det vært aktivert energier på forskjellige steder på moder jord . På forskjellige måter blir dere alle aktivert tilbake til opprinnelsen av deres eksistens av energi , som er en forening av Kristus i dere selv. Dere har alle forskjellige tjenestebiter i forhold til dere selv og andre og dere blir i denne tid koblet sammen med deres egen sjels potensiale. Dette energiarbeidet som nu er begynt

er nu begynnelsen til den nye tidsalders. Det vil skje store energimessig forandringer rundt dere og i dere. Når hjertechakraet til deres Moder nu er åpnet mot polene vil polstrømmen også bli påvirket av dette og dere vil se at energistrømningen over de nordiske land vil bli ennå kraftigere etter hvert. Dette vil også virke inn på klima og naturen rundt dere og dere vil se store globale forandringer etter hvert.

Moder jords hjerte jubler i sang og glede i form av bevegelse.  Dette indre lys kalt Lyset i Nord vil på nytt fylle universet i sprakende lys som et fyrverkeri i farveglede som omfavner alt med sin viten så stor så stor.

I Nordlyset kjære ligger alt skjult – dette er det indre lys – som kalles Nordlys .

Ennå aner dere og skjønner lite rundt dere ,men flere og flere åpner opp og tar plass i sitt indre kosmos – sitt indre hjerte – kjerne. Vi herfra engleriket og solarplanet sprer lys og kjærlighet rundt dere og fyller dere med farve glitrende krystall energier som dere kan sanse rundt dere som en glorie i alle regnbuens farver. Dette er det indre lys – kaldt Nordlys.

I deres nærvær vil det skje healing på alle plan – gjennom deres pust og gjennom deres aura .

Ingenting er adskilt for dere – det er dere selv som har adskilt dere selv. Som barn skal dere på nytt oppstå i det sanne lys. Mange av dere vil i denne tid oppleve dansende energier gjennom deres tredje øye – vit da kjære dere at det er vi som er nær dere og sender vårt lys inn til dere . Vårt lys som også er deres – kjære barn. Dere er bærer av koder i deres hjernestruktur med dere til moder jord denne gang . Disse kodene dere er bærer av finnes også i det indre som i det ytre univers. Se det slik at en sammenkobling skjer gjennom dere kjære barn – gjennom deres fysiske kropper - gjennom deres hjertesenter når dere er tilstede for dere selv i kjærlighet skjer det en fullbyrdes av energier – maskulin og feminin energi.

Jord og himmel forenes gjennom deres hjerter.

Moder Jord synger en sang til dere i denne tid SANTA KORA TUVER AV UNITY og Fader himmel svarer SA ERA TU VER AV UNITY. Og menneskene svarer: Jeg vet en deilig have hvor ROSER står i flor – den skapte GUD til gave for alle barn på jord.

En glede forplanter seg til alle univers i skapelsen og til alt levende . Vi takker dere alle kjære for dette store steg av utvikling

Denne portalen er sterkt påvirket av Nordlyset og kraften fra polområdene vil påvirke denne portalen som flo og fjære. Vær gang det er flo vil porten være åpen mellom himmel og jord - det indre og det ytre og det vil være letter for dere i denne tid å koble dere på energimessig . MODER og FADER ØRN er beskytter over denne portal.

Ta kontakt med mor og far ØRN for videre kunnskap som ligger gjemt og skjult på denne plass. Dere er mange som vil delta i formidling av kunnskap og informasjon ut til menneskeheten .

I Ørnenes Rike dere vil se en sannhet som vil nå frem fra den som værner den. Ørnene er de gamle av dage - de vise profeter og apostler som er vendt tilbake og gjemt på alt til den rette tid da alt skal forløses.

De er nære dere alle og deres samarbeidspartnere på et høyere plan. De kommer fra ulike steder i universet – vi kan nevne Playadene – Sirius _ Andromeda – Venus og flere stjernegalakser rundt dere langt borte fra Moder Jord. Mange av disse galaksene inneholder rene kjærlighets energier.

Dere har selv vært reisende på denne måten men er nu denne gang inkarnert på moder jord i deres tjeneste . Deres celler er bærer av Ørnens syn og gamle hukommelse som nu i denne tid vekkes opp

Gjennom deres hjerter i betingelsesløs kjærlighet og ydmykhet. Atter en gang fylles dere med lys og kjærlighet fra deres kosmiske rike - fra deres ”FAR” som velsigner dere alle og berører deres hjerter gjennom deres føleser til en hver tid. Fra deres virkelighet vil dere se den nye jord ta plass som dere alle er medskaper av. Hver enkelt av dere har en viktig plass i tiden fremover – dere vil se – se kjære dere. Vær tålmodig – vær tålmodig og i samklang med dere selv til en hver tid. For tiden er nær – vær klar i deres hjerter. Be om den hjelp dere trenger og vi vil støtte dere alle på best mulig måte. Bær deres viten som frø fra deres hjerter ut til menneskene og la dere fly lik ørnen på deres vinger. 

Se ut over havet – kjære dere - . Havgudene er klar til å formidle sin sannhet om fisken og livet i havet.

SeDevariket med alle naturåndene – huldra og nøkken og naturguden Pan som er styrer over dette riket.

Se Stein folket hvor de ruver av kraft , mineraler og edelsteiner . Se hvordan de alltid har opplyst det indre så vel som det ytre univers.

Se Fuglefolket som flyr høyt som ørnen og har oversikt over all skapelse – som er bindeleddet mellom himmel og jord med sin energi – som alltid har holdt balansen mellom lys og mørke – himmel og jord - dent indre og det ytre.

Se Bakterieriket med dens skapende kraft av healing og oppbygging av nye celler og strukturer.

 

All ubalanse skal synliggjøres på ulike måter i denne tid av de av dere som har sagt seg villig til dette før dere steg ned denne gangen.

Hver blomst skal slukke sin tørste gjennom deres kjærlighet og lys - hvert strå skal bevege seg som syngende rytmer fra tonene fra deres egen pust som er som vinden og er GUDS pust.

Igjen skal menneskene elske hverandre gjennom sine hjerter som utstråler healing og kjærlighet til alt levende skaperverk .

Kjære dere alt har begynt – den nye tidsalder lære holder nu på å ta plass i dere alle og fra dere alle vil alt strømme ut til menneskene i form av jubel og sang og velsignelse på alle plan.

 

Vi elsker dere alle og løfter dere i kjærlighet gjennom KRISTUS LYSET fra ”FADEREN – SØNNEN og DEN HELLIGE ÅND.

Vi takker dere alle fra oss fra det store LYSET – ENGLERIKET - SENTRALSOLEN - ASTHAR –

LORD SANANDA ( JESUS ) OG DERES KOSMISKE ” FAR”.----------------------

Namaste!

Kanalisert av : H. Mari Solei.

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.