Mari Solei´s Kanaliseringer

Kanalisering fra Enhet  ( 2010 )

 

 En ny bevissthet!

 

Jeg ser et land hvor ingen smerte er .

Jeg ser et land hvor du og jeg sammen er .

Et land der lidelsen er slutt og hvor vi alle samles til slutt.

 

Jeg hilser dere alle menneskebarn i tid og rom . Vær velkommen hjem . Et ærefulle skue vi ser av engler som er vendt tilbake . Våre energier er smeltet sammen med deres . Kjenn inn i deres hjerter og vit at alt er fullendt for deres vandring gjennom illusjonens lære . Dere vil kjenne på en annen energi enn den dere før har kjent . Denne er ny for den fysiske kroppen dere.

Den er ikke ny i så måte for dere har gått deres vei og gjort deres tjeneste i denne energi over lengre tid - da dere valgte denne passasje gjennom mørke . I dag står dere og lyser foran oss og begynner å forstå og sanse på en annen måte en tidligere . Mangen av dere har over lengre til lurt på om dere er på riktig vei – til dette kan vi si . Gled dere lysbarn av jorden . Den terskelen dere nu har passert er ingen ny terskel – men en terskel dere på nytt er komet i kontakt med . Det er forskjellige vibrasjoner her . Den nye jord lever og puster gjennom dere og dere er nu i fult gang med å så frø som spirer opp gjennom den nye jord . Frøene er skapt av dere i kjærlighet - kjære . Dette er deres fortjeneste . Vit at nå vil dere finne den styrke dere trenger for å vandre videre på den gamle jord . Dere vil vandre frem og tilbake som dere alltid har gjort – men fra nu av tar dere kroppen med dere i dette .

Dette er kanskje annerledes enn det dere har tenkt tidligere. Men i det at dette skjer vil deres energier forandres fra ett nivå til et annet hver gang dere forflytter tanken og følesene deres.

 

Dette er ikke noe nytt – men dere vil nu gå videre på en annen frekvens av energi enn tidligere og likevel være tilstede i det fysiske . Blant dere vil det etter hver bli mange mirakler og dere vil se mange under . Menneskene vil undre seg hvem dere er . Min brødre og søstere – mine utsendte . Se inn i deres hjerter og vit at disse menneskene er en del av dere og har valgt å møte dere i denne stund . Fortell disse sjelene hva de søker i sitt hjerte for dere er sendt til dem – kjære .

 

Den nye jord er nu deres nye bosted med deres kropp og dette innebærer også nye valg for dere . Men vi ber dere ikke om å velge bord det som nærer dere gjennom mat og hygge på forskjellige måter – men vi ber dere om å lytte til det som vil nære dere i ånden . Når dere samarbeider med ånden vil sjelen og kroppen ha det godt . Dette vil bli viktig for dere fremover i denne tid . Ånden i dere vil hele tiden være den som forteller dere den sannhet som føles riktig . Dette budskap vil bli like klart som deres celler tidligere har fortalt dere hvordan dere skulle nære dere gjennom illusjonens mørke inntil denne dag .

Når dere heretter ikke samarbeider med deres ånd og deres høyeste selv vil dette føles smertefullt for deres kropp. Vit kjære dere at den tid dere nu har igjen å vandre på den gamle stien vil være viktig at dere fyller med juvelene dere har rundt dere i form av alt dere nærer av skjønnhet og frukter som er et balsam for sjelen deres .

Skap dere bort fra den materialistiske virkelighet og velg og se det dere trenger på en ny måte i samarbeid med ånden. På den nye jord er det ingen lidelse – dere vil heretter gradvis skape dere bort fra alt det som hittil har vært deres hindring på veien .

I den femte dimisjonen som dere nu delvis trer mer og mer over i - vil ikke noe mangle – men alt vil være der for dere . Hittil har dere vært begrenset via deres opphold på jorden med dere kaller for nødvendige ting . Vi vil at dere skal forstå at det som gjør dere godt og som skaper gled for dere på et indre plan er de nødvendige verdigrunnlaget for et harmonisk liv og velvære . Det er dere selv som skaper de verdiene dere trenger.

Det som er viktig for dere er ar alt det dere åpner opp for er i samsvar med den innerste følelse av glede og lykke i tiden fremover . I det dere har valgt å forbli på moder jord i deres tjeneste vil vi og så hjelpe til slik at valgene dere tar er slik det er ment og i samsvar med den tjeneste hver enkelt av dere har valgt i tiden fremover .

I det dere trenger hvile i tiden fremover vil dere hvile i dere selv samens med deres søstere og brødre på dette sted og i det fysiske .

inn helbredende energier som vil forvandle alt i deres væren og i deres sinn til en overflod av glede .

Dere vil også samarbeide med andre energier på dette plan som har forlatt moder jord – som er gått over . Dette er energier som har valgt å gjøre sin tjeneste fra et annet ståsted av energi enn dere . Deres reise er fullendt over illusjonens mørke og de er nu satt inn i hjelpearbeidet med forløsningen av moder jords karma og lidelse fra ett annet ståsted enn dere selv . Her vil dere oppleve et annet nivå ar tjeneste og samvær enn tidligere da dere fra nu av vil delta samens på et universelt bevissthets plan . Dette kan være deres egne slektninger som er gått over som dere nu bevisst vil gå samens med og føle et nærvær med på et bevisst energimessig plan . Strekk ut deres hender å ta imot disse sjelene som er deres redskap inn i den nye energien – deres løpere få vi si . Disse vil tjene dere i overgangen og være hos dere når dere ønsker det . De har gjennomgått en undervisningsplan og en klargjøring for dere lysbarn av jorden som valgte å arbeide fra begge nivåer med å forbli på moder jord .

Disse løpere vil være til deres rådighet til en hver tid . De er der for dere – kjære .

Dette samarbeid som nu oppstår mellom dere er en unik plan delt i flere faser . dette vil dere se og forstå etter hvert hvor dere nu glir inn i det nye .

Den universelle planen for jorden er at i løpet at de første fire årene vil alle lysbarn – lysarbeidere være på dette ståsted av tjeneste og utvikling ..

 Det vil bli en tid for menneskene hvor hver enkelt vil ryste som Babylons torn i sitt indre. Deres kropper vil overgi seg i form av sliten het mer og flere og flere vil bli forløst på denne måten med at de selv velge andre virkemiddel og levemåter inn i sitt liv og dermed våkner opp .

Det kritiske punktet for den menneskelige syklus vil være når menneskene ikke klarer mer av stress – sloss kamp både inni seg og på yttersiden . Da ingen klarer å flykte mer for det vil ikke være noen steder å flykte - enn inn i sitt eget hjerte . Dette vil være overgangen til ren kjærlighet for Deres Moder jord . Når alle redskapene er brukt opp og nøden sees på hvert hushjørne – når ropene etter mat og kjærlighet vil være størst vil kjærligheten synliggjøre seg i menneskenes sinn og himmelen vil åpne seg for deres hjerter og omfavnelsen vil skje inn i lyset . Når dette ståsted er nådd vil dere kjære lysbarn av jorden være her hos menneskene og møte lidelsen samens med de – den lidelse dere alt har gått gjennom . Menneskene vil se deres mirakler – og høre deres taler og forstå deres tanker – følelser og gjerninger . Slik var Dere utvalgt kjære Lysbarn til å bli de første og de siste .

 

Vi slutter nu av i denne time ” kjær deg ” og hilser deg fra dine lysbrødre og søstre .

 

Ved din bror LORD SANANDA

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.