Mari Solei´s Kanaliseringer

Åpningen av månekraften Arnøya ( 2007)

 

Fra Moder og Fader ØRN.

 

En gråt vi ser i ditt hjerte – kjære det du sanser er vår gråt – moder jords gråt .

Når denne kraft kom til deg på stranden – var vi hos deg.

Vi snakket gjennom deg – en sang – en takkesang kom til deg. Det var slik du sanset oss kjære – selv om energiene rundt deg var av en mye større helhet enn du såg.

Du opplevde det universelle språk og sang i ditt hjerte.

Ditt hjerte var vendt ut mot havet og bølgene – alt levende i skaperverket i dette øyeblikk Denne kraft er dynamisk og fremelsker alt rundt dere. Den synliggjøre seg gjennom mennesker på mange forskjellige måter. Gjennom lys og mørke. Slik er den alkymistiske kraft. En magikers balanse er en balanse mellom lys og mørke . Denne dynamiske kraften er bindeleddet mellom polene og pol strømmen. Dere bærer kunnskap om denne energi fra begge sider – mørke og lyset . Dere har brukt denne viten til magi( også sort magi ) på mange forskjellige måter og det er denne energi som også skal forløse og forvanltes tilbake til kjærlighet blant dere.

Det er denne energi som er årsaken til all skapelse – all balanse mellom himmel og jord – mellom universets rytmer – mellom flo og fjære. Derfor sier moder ørn at når det er flo er dere i deres sentrum av skapelse – det samme er dere med fullmåne.

Ved fjære er dere lengst fra deres sentrum og lengst borte kilden Gud i dere.

Denne energi er sentrum for all skapelse og styrer alt levende i universet – planeter – galakser og stjerner. I denne tid er det gitt moder jord denne kraft for at deres moder og menneskene skal forvalte denne viten og denne kraft i forhold til skapelse av Den Nye Jord blant dere. Det er dere som skal lære å forvalte denne dynamiske energien for den nye jord. Derfor er det også viktig at dere forvandler denne energi gjennom kjærlighet  og lys. med deres viten om lys og kjærlighet.

I denne kraft var skapelsens fire vinder som er de stor ånder som taler i denne tid og blåser over jorden akse.

De fire ånder er hos dere å renser dere og blåser bort deres skrik og deres smerter i deres celleminne.

Fader og Moder ørn takker deg for ditt kors du tok opp på stranden den kvelden

for uten dette kors ville menneskene rundt deg vandret i blinde og mørke. Dette var Nordkorset. I Nordkorset sitter flammenes nordkors som er en energi som brenner opp alt som ikke hører lyset til . Med dette hellige kors var det gitt deg en gave under stjernene.  En indre innsikt – en stor visdom var gitt deg. Som bindeleddet mellom lys og mørket – det indre og det ytre. Slik vil kjærlige vibrasjoner fra Guddommen fylles inn i dine cellene i din kropp og inn i moder jord . Vi har gitt deg beskjed om å tale - vise vei - kjære Mari Solei .

Dette kors har et navn . Den Hellige Flamme i mørket . Det er det samme som Nord korset . Din oppgave var å aktivere Polarstjernen og ta opp Nordkorset fra polene – kjære 

Du skjønner lite ennå omkring deg i forhold til ditt virke – men alt har måttet vært slik. Du måtte gå som et barn for å forløse deg selv .Dette korset er omkranset av Den Hellige Ånd, kjære . Hev ditt kors og hold din rygg rett for din rygg vil aldri bøye seg som før kjære i lidelsen. Som Babylons Torn vil dere alle stå etter hvert.

Jo sterkere dere står i lyset jo sterkere blir dere prøvet på deres kraft og sjelsevne.

Det er viktig at energiene vendes ut fra hjerteporten og pulseres ut slik det er ment ..

Dere er alle veivisere som gjøres klare til å bære lyset og deres eget kors fra denne plass . Dette ble vist deg i det du tok opp ditt kors på stranden . Bruk deres viten kjære som om dere lærer ett barn å gå. Hvordan vil dere lære dette barn hva kjærlighet er og verdi er . Dere har nok erfaringer i illusjonens mørke til å vite dette – mine utsendte. Mangen av dere har stor kunnskap om dette gjennom jordisk virke på mange plan.

Bær Flammenes Nordlyskors kjære mellom deg og dine søstere og brødre inntil alt er på plass for dere alle . Dette kors er delt opp i mange deler. Stammen av dette kors er Santa koora som og er den hellige gral. Denne energi skal fødes inn på Den Nye Jord. Derfor er det viktig at den fødes ut fra de riktige hender.

Moder ØRN hilser dere alle og velsigner dere. Vi kranser havet og fjellene over denne portal. En kamp vi ser er i gang. La kampen være fra lyset i deres hjerter denne gang. Gi ikke næring til illusjonens spill – mine kjære. Hjelp menneskene hjem i sine hjerter gjennom denne gaven av alkymi som dere bærer ut fra denne plass. Alkymi er balanse mellom lys og mørket. Det er dette mine kjære dere trenes opp til . Du kjære er bærer av lyssverdet – Gullsverdet i din ryggrad som en høyere gave du er tilegnet i tidligere tider i forhold til å mestre denne energi. Derfor står du som en kriger ved siden av denne gang. Din rustning tar plass i denne tid når du velger å snakke ut fra ditt hjerte. Når dere nu er gitt denne gave anbefaler vi dere å bruke deres sjelsevne sterkere enn noensinne. For det vil være nødvendig.

Stans opp føl og lytt innover i dere selv for dere blir gjort sterke gjennom prøvelser i denne tid – slik dine søstere og brødre blir og likeså du selv. Stol på dere selv kjære dere. Til deg vil vi si ” Stol på de ord som kommer til deg og bring de videre til menneskene for det er dette som vil bli ditt arbeid fremover i denne tid. Husk at alle i universet vil eie denne gave – denne energi.

Men ” Gud i dere har lønn til hver enkelt av dere i sitt lønnkammer .”

 

Gå inn i deres Tempel og tjen deres eget alter og lær alle mennesker å finne ly i stormen Lær de å være gartnere i sin egen hage og forvalte sin rikdom .

Forvandle Deres energi riktig denne gang og la ikke denne energi bli såkorn som spises ved den griskes bord .

Spis av fruktene som er servert dere

Bygg deres tempel – bygg deres tempel for fattig og rik – trell og lærling – søstere og brødre . Bruk den visdommen dere er gitt .

La vindens ånder rense dere og la vindens ånd blåse bort alt som ikke gagner lyset i denne tid. La bølgene på stranden skylle gjennom deres følelser og knel ved deres indre tempel i deres hjerter.

Skap kjære dere i kjærlighetens navn – mirakler som omkranser menneskenes indre kjerne og fyll deres viten med den visdom dere hadde med dere da dere dro .

Denne energi skal fødes mellom dere lysarbeidere. Kampen vil bære frukter ut mot menneskene. Du vil stå skammens med dine søstere og brødre i denne kampen både fra et jordisk plan og et universelt plan. Din energi har alt tatt plass slik du allerede har sett . Mange andre lysarbeidere har også tatt plass.

Velsign alt som allerede er skapt og hjelp menneskene til å forankre og forvandle denne energi de har fått i gave. Mange har ikke viten i forhold til sin egen energi og verdi og vil trenge veiledning av dere. 

Bygg et lystempel og så frøene med kjærlighet utefra deres hender og utefra deres hjerter inn i moder jords celler.

Stå side om side denne gang å før lyset ut på jorden. Den alkymistiske energi skal vise dere vei – følg deres hjerter . Fyll deres eget tempel av kjærlighet – gjør dere klare – stå i dere selv ved havet – ved fjellene – ved markene – ved byene – ved landene. Dere er klipper som vil stå for menneskene rundt dere i mørket.

Du har før kjære fått Det Syvende Segl i dine hender som har med denne kraften og den sanne lære å gjøre. Denne kraft var og gitt deg som et segl i tidligere tider i denne pyramiden i Egypt – der du var. Den gang var det mange som ville eie denne kraft og bruke den i egoets og illusjonens tjeneste. Dette er erfaring biter dere alle har med dere og i deres celle.

Dette er siste rest av Dødehavs rullene som er blitt bevart til denne tid – til Den Nye Jord. I det du sa deg villig til å lysveve og heve energien i diss rullene ble de usynlig for menneskene. Disse er energimessig vevet tilbake og ligger i krystallenergien i nord.

Kjære dere – pust inn energiene fra disse krystallene slik at kraften bak skapelsen fire ånder kan ta plass. Da vil den energi som gagner Den Nye Jord ta plass.

Vi elsker dere – kjære .

Elsk dere selv og takk dere selv i denne stund i denne tid. Se deres egen verdi slik vi ser dere. Gi hverandre mot og styrke og vær hos hverandre for det vil komme en tid hvor dere vil trenge hverandre mer enn tidligere.

Hvit at vi er hos dere og med dere.

Vi elsker dere.

Dere er lys – dere er kjærlighet.

 

Vi hilser dere!

ADNOY ! ADNOY !

 

Fader Ørn – Moder Ørn – Moder Jord ( Gaya ) med Naturguden Pan og Devariket – Lord Sananda og engleriket .

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.