mari Solei og Oddvar`kanaliseringer.

Kanalisering 12. Juni 2016

 

Får først inn informasjon om symboler og hologram.  Vi tegner opp dette.

 🙂

Det handler om levende og organiske stamceller og et diagram som er lagt inn i jorden.

Diagrammet har et bestemt mønster/struktur – det er gammelt.
Fra diagrammet går det linjer utover jorden.

Diagrammet ligger i morkaka. Et hologram i moder jord. Diagrammet er begrenset gjennom dualitetssløret, men er en sentrert kraft full av kjærlighetsprana. 

Denne kraften er en dynamisk kraft som styrer organismen/fotosyntesen på hele jorden.

Kraften styres etter elementene, nord/syd/øst/vest, polaritet ( luft,ild,vann,jord).

Dette kraftsenteret ligger i Finnmark.

Over kraftsenteret ligger det en skygge/manipulert energi som har stengt vår bevissthet – den indre bevissthet i mennesket. Det er som et slør foran det 3. øyet, hjertet og alle chakraer.
Sløret ble lagt over Atlantis.  Da sank bevisstheten sterkt i energi.  Det ble mange fall i blueprinten vår og til slutt satt vi igjen med 2 DNA.

Dette bevissthetsfallet har med stamcellene og er sentrert i Finnmark.

 🙂

Bevisstheten kommer fra stjernene og planetene.

Bevisstheten i jorden skal nå åpnes, slik at den kan strømme mellom himmel og jord. 

Her er det et fysisk arbeidet skal som skal gjøres.  Dette gjelder det  indre mennesket, det indre universitet, den indre Akartha (den indre jord) i hver enkelt.

 🙂

Livets nøkkel blar seg gjennom sløret. 

Inn i kjernebevisstheten, kraftstasjonen i cella, mitokondrium i cella, i kroppen, i jorda.

Vi blir bedt om å gå inn i en mørkerød energi (rotchakraet), en rubinkraft.  Inn i micro, flyter nå inn i en helt hvit energi, gjennom røttene i den hvite energi. Inn i et helt hvitt rom, ingenting annet. 

Atomer og molekyler danner seg i rommet.  

De er gjennomsiktige og full av farger, som plasma, perlemorplasma.

Det er vakkert.  Vi blir bedt om å gå enda nærmere og ser en struktur på yttersida. 

Livets nøkkel, korset.
Det lever inne i strukturen som har atomer og molekyler - energi – en egen verden.

Vi blir bedt om å berøre energien med våre hender.  Vi gjør det sammen.  Tar den annens langfinger (venstre hand) og holder hverandre.

Kanal åpner seg opp gjennom fingeren til Oddvar.  Også hos meg. 

Vi føres inn i et midtpunkt i mitokondrium og puster dette inn i hjertet vårt. 

Energien gå rett inn i halschakraet. 

Fra mitokondrium og gjennom våre to fingere via hjertene våre føres energien ut. 

Til tymus + enhetschakraet føres energien ut mot halsen – som en trekant.

Takk fra mestrene: St. Kumara, Lady Venus og Lady Nada.

 🙂

Atomet vises igjen.  Lady Nada skal vise celledeling.

Den samme energi bygges hele tiden.
Fra atom til molekyl til mitokondrium.

Enkel geometri i alt levende som alltid er delt i 4. Som f.eks.: Sirkel – firkant – trekant – strek.

Dette vet den menneskelige hjerne, men ikke strukturen bak.

 🙂

Vi  blir tatt ut igjen.  Ser alt utenfra.

Det er så vakkert – som maneter i havet.

Ber oss stryke over hele hologrammet.  

 🙂

Avrissene av hologrammet ligger nå i våre hender. Vi har aktivert hologrammet i det fysiske.

Hendene våre er nå aktive.

 🙂

Det er det hellige hologram fra skapelsen.

Vi fører dem inn i den indre verden og kobler dem på. 

 🙂

Dette er en av våre viktigste jobber videre.

Dette skal vi jobbe ut fra og det ligger nå i våre hender.

Hver enkelt som kobles på, vil ha muligheten til å åpne sitt indre tilkoblede mitokondrium, kraftstasjon.

Lada Nada smiler – er du ikke klar over hva du har holdt på med i ungdomskilden. 

 🙂

Sett nå fra det innerste/fra mesterne.

Dette måtte gjøres slik.  Mennesket ville ellers ikke greie dette i kroppene sine.

De 100 som er behandlet i ungdomskilden, har båret et lysnett og danner nå et lysnett, fra lyset i jorden.

Bevisstheten blir styrt innover.

Bevisstheten ligger i mennesket.

Mennesket har vært styrt så langt ut, også i kroppen.

Det må gå langsomt inn i kroppen igjen – få forståelsen av geometri/oppbygginger.

Den menneskelige hjerne har behov for å forså. 

Bevisstheten kobles til oss. 

Stå opp og reis til Tønsnes – der ligger bevisstheten (mitokondrium – en solskive med mitokondrium i midten). 

Det er den første solskiva på jorden.   

Her ligger også solhjulet som skal aktiveres.

Alt er på din hjemplass.

Det vil aktivere oss begge.

Det vil nå gå gjennom oss og ut gjennom oss.

Alt ekspandere ut fra lyset i nord (stamcellene) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.