Mari Solei´s Kanaliseringer

ÅPNING AV KRYSTALLPORTEN I NORD!

 

Alta

 

Kjære dere ”lysbarn av jorden!”

 

Vær velkommen!

Vi hilser dere fra krystallenergiens Mekka ”Pleiadene.” Vi kommer fra Askitaras, som er et krystallisk lysrike som ikke har kunnet komt inn i jordens energifelt tidligere. I dag kommer vi til dere for å synliggjøre viktig budskap inn til planeten jorden i denne tid. Det er en stor glede for oss å nå dere på denne måten gjennom dette mediet.

Store ting skjer rundt dere i denne tid. Dere bærer frøet for den nye tid inni dere på hver deres måte. Frøet er deres indre krystallbarn som forløses - kjærlighetens frø. Moder jord krystaller forløses - moderkraften. Den fysiske kroppens celleminner stritter imot og vil bære den gamle energien videre. Alt oppløses. Det gamle byggverket raser sammen.

I nordområdene kan det sees en stor energi som i disse dager frigjøres ut over hele jorden. Denne energi skaper stor forløsning og rystelser over alt - både på det ytre og det indre plan.

En stor port skal åpnes i Nord. ”Krystallporten i Nord” kan sees som en portal over ”Nordlys byen Alta.Dette er bestemt for lenge siden. Denne port er over lenger tid klar gjort og energiene kan nu i denne tid flyte ut til dere alle som tillater det. Denne port kan føles som en fødsel i forhold til mange. Dere er fødselshjelpere på alle plan av energi fra Moder og Fader Gud i dere. Denne krystallenergien gjennom lyser alt på jorden. I nordområdene hvor energiene er sterkest kan den føles som en indre eksplosjon av kraft som kommer til overflaten. Mangen av dere har gått gjennom store prosesser over lang tid. Det er en port i dere selv kjære - en hjerteport inn til den nye energien. Porten har også med den fysiske kroppen deres. Det er en nedstigning som foregår på et indre og et ytre. Moderenergien kommer opp til overflaten og fyller dere med krystalliske energier etter hvert hvor dere tar plass i kroppene deres. Dette er moder jords kraft og krystaller som gjennomstrømmer dere.. Mange kan føle sinne - frustrasjon og ubalansert energi. Denne ubalanserte energi søker forløsning gjennom dere som er bærer av den. Dette gjør seg gjeldene i ytre handlingsmønster som kommer opp og synliggjøres på overflaten.

Denne porten har høyfrekvent feminin Kristus energi. Dere kan sammenligne den med porten inn til Lemuria, det som engang var kalt himmelen på jorden og som siden ble kaldt Shamballa. Men energiene som flyter inn mot dere kommer fra høyere nivå og har aldri vært på jorden tidligere. Energien ekspanderer i alle retninger utover Moder jord fra kilden Gud. Dette på grunn av at nettet rundt jorden er oppløst og energiene kan nu strømme fritt inn til dere i mye større grad enn tidligere. Dette har stor betydning for hvert menneske. Hvert enkelt menneske som tillater det, kan gå inn i enhet Gud i seg. Energiene er sterke og kan sammenlignes med døren ut fra Atlantis. Energiene ble aktivert for en tid tilbake slik at de kan gjennomstrømme jordens energifelt.

Denne krystallenergi kommer fra Askitaras som er et lysrike som befinner seg i Pleiadene. Energiene har ikke vært på jorden før. Disse energiene er levende essenser av liv - lys og farger som bærer Kristus frøet og helheten i seg.

Santa koora nøkkelen har forløst denne energien fra Fader og Moder Gud i dere. Denne nøkkelen har vært forløst lagvis inn til dere gjennom mange års samarbeid med de som har gått foran dere som Universets Mestere. Dere er alle Mestere og mang en av dere har steget ned i liv etter liv for å klargjøre energiene. Mangen av dere er her i dag. Mange av dere kaller denne nøkkelen for universets nøkkel eller livets nøkkel. Den kalles også ”Den klare Morgenstjerne Alfa og Omegai den gamle Bibelen og tidsskrifter. Alt er det samme. Dette er en krystallnøkkel og energinøkkel som bærer alle kodene i seg, til alt liv og forløser separasjonen deres. Det finnes 6 hovednøkler som skal forløses på jorden før jorden blir en lysende planet. Den første nøkkelen er Universets nøkkel ” Santa koora.” Denne energinøkkel er sammensatt av 13 krystaller og byggesteiner fra Altet Gud. Nøkkelen bærer den 13 porten og opphever den gamle energien.

 

Det krystalliske belte av krystallklare energier oppløser den gamle kunnskapen og visdommen om hvem dere er og hvor dere kommer fra. Ingenting er nytt. Dette er gammel kunnskap som blir utvidet i en større forståelse. Dette var ment fra begynnelsen når dere ekspanderte ut fra enhet Gud i dere.. Den første energien som ble skapt i dette univers var krystallenergien. Etterpå ble det skapt to store energiballer fra sol englene - en maskulin og en feminin. Sol englene er Guds med skapere i kraft av kjærlighet fra ENHET.

 

Lyset kommer fra nord heter det i deres gamle skrifter. Det krystalliske beltet av energi nær polene er av det reneste på jorden og det er derfor at energi innstrømningen er sterkest på denne del av jorden. Nordlysenergien ekspanderer utover og dere kan kjenne det inni dere - i deres hjerter. Dere fylles opp av ny ren viten fra Fader og Moder Gud i dere. Dere er krystaller som klargjøres. Denne viten ekspanderer innefra og ut gjennom deres cellekjerner og energilinjer. Ingenting kan ekspandere utover som ikke ekspanderer innover.

 

De gamle kontingentene Atlantis og Lemuria ligger i Nord.

 

Det er også disse energiene som i denne tid forløses og som forårsaker sterke roterende svinginger på jorden. Disse sterke svingingene skaper bølger av forløsende energier på alle lag og frekvenser. Dere er vitne til dette overalt på moder jord i form av rystelser og oversvømmelser. Dere rister som Babylons tårn i deres indre. Også i forhold til deres religioner. Religionen sitter dypt i dere og har skapt mye ubalansert energi. Den gamle Guden forløses i dere. All den gamle energien forløses fra Moder Gaia - slik den for løses i dere. Dere kan ikke forløses uten at Moder Gaia forløses. Norge og landsdelene i nord ligger over dette krystalliske beltet som strekker seg mot Svalbard og havområdene omkring. Mye av disse havområdene har før vært land - lenge før istiden. Det var også et helt annet klima og vegetasjon. Klimaet og deres vegetasjon har forandret seg mange ganger. Den første bosetningen på Moder jord kom fra i nord og var den gang Lemuria. Det er derfor alt forløsning og skjer fra nordområdene. Det er ikke bare dere som forløses, men også dyrene, fuglene og fisken i havet. Alt har holdt sin del av dualiteten.

 

I nordlyskraften ligger hele deres viten om hvem dere er, kjære dere. Denne viten ligger i jorden indre krystaller. Dette er dere. Denne viten ligger også i vannene, fjellene, snø krystallene og isen rundt dere. Den ligger i alt levende. Nordlyset kan ikke skape farger og ekspansjoner under natthimmelen om det ikke hadde vært krystaller i moder jord som hadde ekspandert. Slik skjer det en forløsning gjennom lyskrystaller som dansende lyskuler på natt himmelen - nordlys. Alt er vært nær dere og dere har lett og lett etter sannheten. Dere er alle alkymister som vender hjem.

I den senere tid har det vært global forandring i deres klima. Dette pågrunn av at krystallenergien forløses. Kjærlighetens frø i dere har vært iset ned i frossen jord. Kanskje det er rart for dere å tenke på det, men slik er det. Dette var det dere valgte for å erfare energi og hvem dere var. For å erfare vite dette måtte dere miste dere selv og glemme deres opprinnelse. Det dere nu gjennomgår har en sammenheng med en dyp prosess som har innvirkning på alle frekvenser og lag i naturen og likeså menneskene. En prosess som har foregått i millioner - trillioner av år og tid.

 

Over nord ser vi krystall byer svevende over dere. Dette er Shamballa og den nye Mekka som skal på plass. Dette krystalliske feltet av energier som ligger over dere er gjort klare til å forløses. Vi kan ikke si noen tid eller sted - men det vil skje i nærmeste fremtid. Det vil være viktig for dere som føler dere tiltrukket energiene å koble dere på. Hver enkelt av dere vil gjøre et kvantesprang av bevissthet i dere selv.

Det er mange nøkler rundt dere. Noen av dere bærer det vi kaller for hovednøkler.

Santa koora er en slik nøkkel som mange av dere er blitt kjent med. De andre hovednøklene vil ekspandere fra andre verdenshjørner.

 

Dere er alle nøkkelbærere og bærer frigjøringsnøkler i dere selv. Dette er Altets byggesteiner som dere alle er av. Dere må alle tillate dere å gjøre valg og likeså gå. Kjære dere, la hjerterosen - den røde rose blomstre og folde seg ut mot den hvite rose - himmel og jord i dere - feminin og maskulin energi. Dere er klare, kjære himmel blomstrer, til å gjøre dette steget av bevissthet. Hvil i dere selv og tillat dere å bli omfavnet av Gud i dere. La dere bli svøpt inn som et lite barn i kjærlighet fra deres ånd. Dere er ånd og energi i bevegelse i en menneskekropp. Det har aldri vært annerledes. Dette har dere bestemt fra tidenes morgen. Dere viste når dere var klare til å gå ut av en uoppfylt energi. Dere er krystaller som våkner opp av dvalen får vi si - fra isen. Kjærlighetens frø vokser ut fra frossen jord og våkner i deres hjertehage.. Dere er de nye krystallene som kommer på plass.

De nye barnene som kommer inn til dere i denne tid er rene krystallbarn som kommer fra høyere lysriker. Dette lysrike kalles ”Havanna.” Dette er et sete av krystallklare energier av ren kjærlighet. Mangen av dere kom derfra inn til Moderjord, denne gang. Krystall barnene som kommer inn til dere i denne tid kommer fra dette planet. De kommer inn med energien av helhet i seg. Derfor er det viktig at dere kjære menneskebarn - foreldre - besteforeldre gjør dere klare til deres nedstigning som ånd. Dere gjør en nedstigning samtidig som dere gjør en oppstigning. De har ikke kunnet komt inn uten dere og det arbeid dere har gjort for dere selv og Moder jord opp gjennom tidene. Takk dere selv for den fakkel dere har båret gjennom mørket. Dere har gått opp veiene for dere selv og for de som kommer etter dere.

Lyset i Nord er sterkt i deres landsdel under nordlysets stjernehimmel. Lyset i nord ekspanderer ut over hele jorden og den gamle energien forløses. Det er som en lasestråle som synliggjør alt i dere og rundt dere. Dette er en hel energi som har alle fasetter i seg. Derfor føler dere også at den forløser alt det dere ikke vil se og kjenne på. Ingenting blir holdt tilbake av deres skapelse i en uoppfylt energi - dualitet. Inkluder alt som dere selv, kjære himmel blomstrer og jord blomstrer. Dere er engler og stjerner som kommer fra enhet og vender tilbake til enhet i dere selv. Dere er skapende kjærlighets frø fra tidenes morgen som har gjort dere klare til dette steget av utvikling.

 

Tillat alt å skje, kjære dere. Inkluder alt som dere selv og fristill alt gjennom kilden Gud i dere.

Santa koora - ” La den høyeste vilje skje ” Santa koora.

 

 

Oss fra enhet - det store lyset.

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.