Mari Solei´s Kanaliseringer

Kjære dere!

Kanalisering fra Moder Maya Skibotn. ( 2008 )

 

 Velkommen kjære dere!

 Vi hilser dere fra Kristus bevisstheten i denne stund.. Vi vil nu gi dere en større forståelse over den senere tids endringer på moder jord. Mye har skjedd i den senere tid. Dere står i store forandringer på alle plan. Alt går fort for tiden. Dere merker det sterkt i deres bevissthet. Moder jord og dere er inni sterke turbulente energier på alle plan. Dere merker det på forskjellige måter alt etter hvor dere er bor. Lengst i nord er det er en stor renselse som er satt i gang. I sør sees en stors transformasjon av varme og ild og andre steder opprør og kamp. Energiene er i denne stund fullstendig tilintetgjørende. All gammel energi søker forløsning. Ingen ting kan bli holdt tilbake. I nordområdene rotere energien hurtigere fordi energiinnstrømningen er sterkest der.

 

Energiene som er forløst i den seneste tid har påvirket pol strømmen og likeså klima. Energiene kommer alltid inn sterkest nær polene. I den seneste tid er det aktivert stor krystalliske energier som har vært bevart i jordens indre. Disse energiene er av de mest kraftiske på moder jord. Energiene ble låst fast under Atlantis undergang. Selve eksplosjonen på Atlantis er forløst i hjerteporten i nord og dermed mye smerte. Ikke alltid kan smerten sees i området aktiveringen har skjedd, men på andre deler av jorden i form av krig og kamp. Energiene søker forløsning overalt. En stor renselse skjer. Den universelle livskraftens sødme skyller over dere og gjennom dere. Åpn opp å ta imot kjære dere.

 

Store bølger av mørke kan sees forløst fra moder jord. Når lyset strømmer inn til dere forløses og mye mørke. Mye ensomhet -gråt og smerte er komt opp. Også mye utrygghet. Mye kontroll sees rundt dere i form av kamp i det indre og i det ytre. Moder og fader GUD tar plass, kjære dere. Ingen kan hjemme seg lenger. Alt og alle møtes ansikt til ansikt med seg selv i denne tid/dag. Vær i kjærlighet - dere er kjærlighet - dere er lys - kjære dere.

 

Moder Maya kommer inn og vil tale.

Kjære lysarbeidere og Kristus frø.

 

Gamle Maya sa en gang at denne dag er den siste av de siste i den gamle energien. Alle vil føle og merke det i sitt indre. Gamle Maya er sliten og ønsker kontakt med mange av dere. Dere er mange av hennes ætt og hennes barn. Dere var de første og gjøres klar til å bli de siste. En ny tjeneste tar plass. Men moder Maya kan ikke gå videre før dere tar plass. Moder Maya har holdt energi slik dere har hold energi. Dere har hatt hver deres tjeneste. Dere er alle mødre og fedre, lærere og veivisere. Kjære menneskebarn av solen, - slik moder Maya har hatt sin tjeneste - slik har dere hatt deres.

 

Moder Maya forsetter sin tale:

 

Dere har vært mange som har gjort en avtale på ett plan i forhold til moder jord og menneskeheten.  Dere var av de første. Dere gjøres klar for å bli de siste. Dere er mange som i denne tid opplever sannheten på nytt. Kjærnen bak alt kommer nu til syne i dere alle etter hvert. Den nye tjeneste. Den gamle energien måtte forløses før den nye tjeneste kunne ta plass.

 

Sannheten har lenge, lenge vært skjult. På veien har dere forløst skall på skall som av en løk.

Dere er nu ved veis ende og deres nye tjeneste står klar. Stykker og deler av sannheten er komt til dere på mange måter gjennom bøker og gjennom andre før dere. Den sannheten som kommer til deg Chani og dine med søstere og brødre har vært låst fast i mitt hjerte inntil du og andre har tatt plass. Samtidig som dere har forløste dere selv har dere forløst sannhetens alle lag. Husk at sannheten alltid er på innsiden i deres hjerter - aldri på yttersiden.

 

Sannheten er en byggestein som blir større og større etter hvert som dere vokser og erfarer bak alt som er. Det som har forhindret dere på veien er kontroll på dere selv. Dere har kontrollert deres følelser for å slippe å vite sannheten. For å slippe å gå inn i deres indre tempel og ta plass som den Mesteren dere alle er. Bak kontrollen står det lover og regler, religioner som må forandres. Dere var med og skapte alt. Dette gjelderi store deler av hele menneskeheten. Dette gjelder også krigene som skjer på jorden i dag.

 

Dere var med og skapte den på ett plan. Kampen vil fortsette så lenge dere fordømmer den sannheten dere har skapt. Så lenge dere ikke ser dere selv, men sitter i deres eget tempel med knepte hender i bønn og tilber noen på yttersiden av dere selv. Mange har våknet opp og sitter og ser på forløsningen som skjer fra sitt indre rom. Dere lar alt bare skje.

Så lenge det eruro, krig og kamp på moder jord er det også deres tjeneste og hjelpe deres neste utefra der dere er til en hver tid. Dette er ikke ditt ansvar, men når du går kjærlighetens vei vil det alltid være dette som løfter deg hjem selv. Det eneste du hele tiden har ansvar for er deg selv. Siden du er en del av helheten, så er helheten en del av deg.

 

Alt handler om å elske på et høyere plan. Det eneste som betyr noe for deg på et høyere plan er å elske. Når du elsker den andre eller din neste for den andres skyld, er det også for deg selv og skapelsens Gud i deg du elsker. Alt er dere selv og deres skapelse. Empati, nestekjærlighet og omsorg er viktige byggesteiner for dere alle. Uten disse byggesteinene er tjenesten uten verdi. Vi ser at mange av dere ikke deltar, men står og ser på deres neste som ligger i renne steinen og som er i sin offerrolle. Dere går rett forbi, selv om dere føler og ser. Dere kan aldri gå for noen, men dere kan løfte hverandre i kjærlighet, slik du vil gjøre med et lite barn. Noen må du vekke varsomt og noen hardt.

Det er ikke noen vits å pakke inn sannheten lenger, men fortelle deres sannhet på en slik måte som ikke fordømmer eller trykker ned, men løfter. Kjærlighet løfter alltid. Når du går videre vil det menneske som ligger nede fremdeles føle ditt hjerte og din kraft som et speil tilbake til seg selv.

Mange sitter og ser på verdensbilde i dag uten å bruke skaperenergien. Mangen av dere har blitt kjent med grunnenergien i Livets nøkkel.  Santa koora er bærer kjærlighetens frø i seg som flyter ut til menneskene i dag. Den flyter fra nord gjennom lyset i nord. Mange har hørt om lyset i nord ”nordlysenergien”. Alt låses opp og forløses i denne tid. Alle de 13 byggesteinene fra Altet GUD forløses gjennom denne bevissthet som er komt inn til dere. Det er ikke noen ny bevissthet - men en gammel som blir utvidet i forståelse til dere. Et hologram av betingelse løst kjærlighet

 

Bak dette hologrammet står bevissthet om de 13 byggesteiner som alt er oppbygd av. Mange energier er komt inn til dere for å forløse denne bevissthet på alle plan. Lag for lag har alt blitt forløst av dere alle som sa dere villig til dette fra begynnelsen av. Dette var deres tjeneste som dere glemte på veien. Dere trodde at dere var lidelsen, smerten, sorgen, undertrykkelsen osv. Den var aldri deres. Dere holdt den for alle de som erfarte den.

 

Stjerne og englemenneskene sa seg villig i sin tjeneste å holde moder jord. Dette var Deres høyere tjeneste og bære moder jord og alle fragmentene fra stjerneriket og engleriket. Dette var og er deres barn som har erfart hvem de er. Dette er skall - frø - frekvenser av dere selv. Som mødre og fedre og veivisere i mørket har dere valgt deres tjeneste med å holde energi og erfare alt innvendig ifra. Noen har stått utenfor porten og noen har stått innenfor. Slik skiftet dere plass underveis i form av å stå i lys og mørke. Når dere sto i mørket glemte dere deres tjeneste. Dere gikk lengre og lengre bort fra kilden Gud i dere og glemte at dere var Gud. Dere har vært som meg moder Maya - jeg hadde min tjeneste for dere slik har dere hatt deres tjeneste for de som kom etter dere. Tjenestene er forskjellige, men like verdifull på alle plan.

Mange av dere har gått ut av dualitetens dør og står utenfor med mange redskap i deres hjerter og i deres hender. Mange har blitt åpnet opp fordi dere har bedt om det og sakt at dere var klare. En lengsel så stor har vært drivkraften i dere. Dere har fått det dere har bedt om og vært klar for. I ettertid står mange likevel og venter og spør” ka skal æ - ka en min tjeneste?” Bruk dere selv i kjærlighet, kjære dere, skap den nye sannhet ut fra den viten dere har i dag. Slik kan andre kan se og føle kjærligheten, som strømmer mot dem i mørket. Lytt inn i ditt hjerte - der finnes alltid svaret og hjerte ditt synger alltid en sang til deg - en kjærlighetssang.

 

Livets nøkkel låser opp kjærlighetens frø i dere. Se denne energi som en elv som bryter seg løs fra nord. Fra frossen jord ble den forløst. I den frosne jord var kjærlighetens frø lagt. Under lag på lag fra kulde og is ble veien gått opp til overflaten. Dette er som et bilde hva som også skjer på innsiden i dere selv. Dette skjer også på yttersiden av oversvømmelser - jordskjelv og katastrofer på ulike måter. Alt fra den lille kjerne familie til enkeltpersoner som vil føle seg berørt i denne flommen av renselsen. Rent klimatisk ser dere også dette. I naturen ser dere det. I vinden ser dere det. Havgudene forteller det. Alt endres før det nye fødes på plass. Dere har gått opp veien - dere står nu ved en ny begynnelse og en helt ny skapelse av Alt Som Er.

Elven og gralen renner fra hjerte til hjerte fra munn til munn. Alle som vil og søker skal få sannheten. Sannheten skal ikke ropes ut over verden eller fra noen talerstol. Sannheten vil renne i det stille og vil nå inn til hvert hjerte som er våknet. Alle vil kjenne sannheten i seg selv og bare vite at slik er det. Det er disse som fører sannheten videre fra sitt hjerte i ydmykhet.

Elven bærer sannheten med seg fra nord ut over jorden. Jo legere elven renner jo bredere blir deg. Når dere sitter opp demninger for sannheten i form av deres ego og vil eie den skapes motstand og forsinkelser. Santa koora er den hellige gral som flyter ut fra Guddommens kilde. Fra alle energiportalene renner den. Når en portal åpnes i nord - åpnes og portaler andre steder på jorden og i deres eget hjerte.

Kjære lysarbeidere.

Dere var med skapere av moder jord. En del av deres tjeneste var å holde skaperverket - men dere erfarte dere selv gjennom alle fragmentene deres fra stjerne og engleriket som den Guden dere alle var. Det barnet som er i krig - det barnet som er i undertrykkelse - det barnet som er fattig og trenger mat er en del av deg. Den krigeren som dreper - misshandler - og driver tortur og hor er og en del av deg. Alt er en del av deg. Hvert minste frø som blir tråkket på er en del av deg. Kan dere forstå dette gjennom deres hjerter, kjære dere. Når dere nu står utenfor rommet av dualitet og har forstått at dere alltid har vært fri. Vil dere også forstå at andre har sin vei og har måttet erfart alt slik dere har gjort dere klare inntil denne dag. Kan du da forstå at du ikke skulle fange deg selv dualitetens slør - at det aldri var meningen men noe du valgte på veien din. Dette er også grunnen til at universet har steget mye mer i utvikling enn det som var utgangspunktet.

Kan du tilgi den som dreper og se at bak energien står det et menneske som alt har drept seg selv eller er blitt drept av andre. Kan du se bak den som voldtar og gjør insest at det er et barn som selv har overkjørt seg selv misshandlet eller straffet seg selv for å erfare alt innefra gjennom sin smerte. Så lenge smerten er der vil denne energien alltid søke forløsning enten gjennom + eller -.

 

Når du søker forløsning gjennom å dirigere smerten din over på andre gjennom vold - har ikke krigeren i deg forstått. Slik fortsetter krig på krig fra den minste ubehag til store kriger ute i verden. Hva kan du som står og ser på gjøre? Hva vil du som en veiviser - lærer - mor eller far gjøre når barnet erfarer smerten? Vil du fordømme eller vil du inkludere. Tror du ditt eget lille barn vil slutte og sloss om du ikke inkluderer det og dens følelse. Kjære dere - hva gjør du når barnet går vill. Ja - du leder det etter beste evne og forteller barnet den sannheten du har erfart. Det er ikke opptil deg å fordømme hvis barnet velger å erfare det samme som deg eller erfare noe du ikke har erfart. Ingenting er ditt ansvar. Men stå som en klippe i lyset uansett i kjærlighet uten fordømmelse.

 

Kjære dere.

Mange har gått så langt bort fra seg selv at de ikke husker og ikke vet om annet enn lidelse og smerte. Mange er ferdig med å erfare smerten og lidelsen men har ikke forstått dette. Hva vil du gjøre? Vil du stå å se på dette når du vet at det finnes en vei ut av det.? Vil du gå forbi den som ligger i renne steinen og roper om hjelp og si. Vil du fortelle at lidelsen er slutt til den som spør om hjelp. Eller vil du si” Ja jeg har måttet hjelpe meg selv og det må du også.

 

”Vil du bygge ditt hus og din hytte og kose deg i ditt slott og sitte foran din tv og se på verden utenfor som raser sammen. Har du da forstått kjærlighetens utspring? Kan du gå forbi din søster eller bror som har gått seg vill uten å gjøre noe? Kjære dere jeg Moder Maya er kanskje klar i min tale til dere i denne dag. Jeg beklager så mye om jeg trykker på noen av dere i deres illusjon om kjærlighet. Kjærligheten har en stor fallgruve som heter likegyldighet og stolthet. Denne fallgruven sitter mange i og tror de er hjemme i deg selv.

 

Jeg føler jeg må være klar og tydelig i min tale til dere alle. Alle energier er like viktig som er komt til dere alle. Alle har sin egen storhet i seg og har vært viktig for helhets bilde deres. Alt har vært viktig for moder jord og dere.

I dag står dere med et redskap i deres hender og i deres hjerter som forløser det indre barn og den indre smerten så enkelt som et barn kan gjøre det. Allikevel ser jeg at mange ikke forstår denne sannhet og forsetter på den gamle måten i den gamle energien. Våkn opp kjære dere.

Dere veier den ene energien opp mot den andre og sloss om hva som er rett og hva som er galt. Hvor lenge har du tenkt å gjøre dette?

Lytt inn i ditt hjerte kjære søster og bror og kjenn etter langt inni deg. Alt finnes inni deg. Alle svarene all den kraften du leter etter. Ikke kjemp lenger mellom lys og mørke for det er dette som skjer. Tilgi deg selv - inkludere alt i deg selv og det du har erfart og løft alt opp til kilden Gud i deg og si Santa koora - la den høyeste vilje skje - det er fullbrakt - SANTA KOORA.

Når dere ser og forstår deres egen smerte og inkluderer deres fiende som og er deg selv først da har du forstått sannheten og kjærligheten bak alt. Først da er du fri fra dette univers skapelse og erfaring.

 

Jeg elsker dere alle. MODER MAYA.

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.