Mari Solei´s Kanaliseringer

 Dato: 16 - 03 - 06

 

Makkaur fyr. Utenfor Kirkenes.

 

Da jeg koblet meg på denne plass ute i havgapet følte jeg en utrolig innstrømning av kraft og energi gjennom min kropp.

 

Informasjon

 

Alt er bygd opp av energi. Denne energien heter Ki, og er i alt levende. Dette er en nøytral universell energi. Da jeg gikk dypt ned i jorden, fikk jeg se et stort krystallisk belte av røde rubiner. Rubinkraften er den sterkest vi har på jorden. Denne energi er veldig sentrert på Makkaur fyr. Den er som en vulkan når den når overflaten. Energi forløses fra jorden i store mengder på forskjellige steder som, kalles kraftpunkt. Det trenger ikke alltid å skje et jordskjelv eller et vulkanutbrudd for at moder jord skal puste. Energien som ligger på Makkaur fyr er sjenerøs, og går på spontanitet og troskyldighet som et barn. Jeg fikk kanalisert inn til meg at energien vil flyte mye sterkere ut til menneskene etter hvert.

I jorden er det energilinjer som kan sammenlignes som i menneskekroppen. Fra Makkaur fyr går det linjer til Egypt - India - Island - Bolivia, nærmere bestemt Soløya i Titikakasjøen. Her i nord så jeg at linjene gikk til Alta - Kåfjorden i indre Troms - Arnøya - Skaidi. Sikkert flere steder, men det var disse plasser som ble vist meg.

 

Jeg spurte hvordan denne kraft hadde påvirket oss mennesker opp gjennom tidene.

Jeg ble da vist heksebrenning og feminin undertrykkelse. Jeg ble også vist den andre verdenskrig og brenning av Finnmark. Brann er rensende. Jeg ble forklart at når en hel nøytral energi når overflaten og møter motstand, blir energien blokkert og holdt tilbake. Energien vil hele tiden søke å bli forløst på en eller annen måte. På overflaten skjer det derfor kamp. Et menneske som har en undertrykt energi blokkert inni seg og som ikke ser dette selv vil bruke energien til å utøve makt og kontroll, og prosjektere sine mønster og følelser utover andre. Et menneske som ønsker å bli sett bruker makt i form av autoritet og kontroll. Bak dette står det en undertrykt feminin energi. Et stort behov for kjærlighet. Når denne energi går utover, slår den ut kollektivt i det vi kaller for massebevissthet. På slik områder kan energien få en negativ utgang slik den gjorde i Finnmark under heksebrenningen og likeså andre verdenskrig.

Heksa står for den åndelige kanalen og kontakten. Guden og Gudinnen. Idet energien ønsket å bli erfart av menneskene i både mørke og lyset ble det slik. Den gang hadde vi ikke den forståelsen som vi i dag om den Guddommelige kjærlighetsenergien som alt er bygd opp av. I dag er vi ferdig med å erfare mørket i oss selv. I dag forløses alt mørket på jorden på ulike måter. Vi er ferdige med å erfare dualitetens to sider - lys og mørke. Det vi ser omkring oss er det mørke vi har skapt på jorden vi mennesker.

 

Jeg fikk også se at denne kraft ekspanderer ut fra nord på nytt, men at den nu vil løfte menneskene og vår planet mot lyset. Den undertrykte feminine energien forløses gjennom oss mennesker som har båret den. Slik kan også moder jord forløses. Lyset kan nu strømme inn til oss i mye større grad. Enda skjer det mye motstand, men ikke slik som før. Vi er på vei hjem mot enhet Gud i oss. Inn i vårt eget tempel - stillhetens rom. For meg er Gud en universell kilde av lys og kjærlighet. Denne kraft og energi er inni hvert menneske. Kroppen er menneskenes tempel på jorden, som vi må elske som et lite barn. Dette er vårt verktøy til å utøve kjærlighet til oss selv og vår neste. Denne kraft er i alt levende og likeså oss mennesker. Det kan ikke være annerledes, for alt er det samme. Alt er energi i bevegelse.

Den energi som ligger på Makkaur fyr er en hel energi. All energi er i utgangspunktet hel og nøytral. Vi mennesker har valgt å erfare det å være halv/ dualitet.

 

Atlantis og Lemiuria.

Jeg har fått sett at Atlantis og Lemuria ligger i nord. Alt ligger under oss i jordens indre. Alt var annerledes da. Det har skjedd mange globale endringer siden den gang. Atlantis var den gang en kjempe stort kontinent, og strakte seg utover Norge - Storbritannia - England - Skottland - Irland - Island - Danmark og Sverige. Lemuria så jeg lå under Svalbard og Bjørnøya. Disse rikene var av høy Kristus energi. Jeg fikk se at de første menneskene kom fra nord. I nord bor 70 % av menneskene fra den gang.

Makkaur fyr er derfor en del av den gamle legenden som het Atlantis. Atlantis eksplodere den gang p.g.a. kampenergier mellom lys og mørke. Kampenergier har søkt forløsning gang på gang siden den gang. Energien ble da blokkert og lagret i jorden, og hver gang energien søkte forløsning, ekspanderte den ut i energiutbrudd. Denne sannheten ligger bakenfor alt det som sees på overflaten i kamp på forskjellige måter.

En annen side av samme sak er nordlysets kraft, og hvorfor vi har

nordlys over Nordkalotten, og ikke i andre deler av verden. De forklarer meg det slik at det er de indre krystallene og partiklene som ligger inni moder jord, som ekspanderes ut mot sentralsolen. Solen forløser store partikler og solstøv ut i universet. Dette sees på himmelen som dansende energikrystaller i alle farger over natthimmelen som nordlys. Det sies til meg at vi er som Alkymisten, og har lett etter alt på yttersiden. Alt har vært der for oss hele tiden. Det kunne ikke ha vært nordlys på natthimmelen, om det ikke hadde vært for krystallene i jorden.

 

Norge og nordområdene vil komme til å bety mye for freden på jorden i tiden fremover. Lyset skal komme fra nord, står det i de gamle skriftene.

Finnmark bærer en stor energi og det er mange energipunkter som er forløst, og skal forløses. Ingenting kan forløses før menneskene er klare til å forløse seg selv. Troms bærer også store energipunkt som Nordlysportalen over Ishavskatedralen i 1999, Kåfjordportalen i 1999 og Arnøy portalen i 2003. Alle disse stedene bærer en stor kraft, som er blitt forløst lag for lag av menneskene. Ingenting skjer før alt er klart.

Slik er det også i forhold til Makkaur fyr. Den gamle energien holder på å slippe taket - menneskene gir slipp på makt og kontroll. Jeg har fått sett at Alta er den plass i nord som er mest åpen. Det vises for meg som et sentrum. Innstrømningen skjer av rene krystallenergier inn over jorden fra Pleiadene

Siden vil alt forløses mer og mer.

Makkaur fyr vil få mer og mer å si etter alternativmessa i Kirkenes. Det er som et barn som blir sett - det indre barnet. Mennesker vil føle seg sterkt tiltrukket av denne energi og denne kraft. Etter hvert vil vi få se mer og mer sies det til meg.

Det gleder meg at alternativmessa i Kirkenes kan holdes. Dette vil bety mye for oss alle - ja hele jorden vår. Jeg har ventet på dette lenge - lenge. Jeg lengter etter å se den gamle urkrafta komme til syne i denne landsdelen, som har holdt moder jords hjerte inn til sitt bryst, og vernet den som et lite barn.

Barnet er nu klar for å gå ut i verden. Alt skal forløses - ingenting skal holdes hemmelig.

Denne sannheten som er kom til meg er skrevet ned av meg. Denne sannhet er min og ingen andres Den er ikke hentet ut fra noen bok på yttersiden, men fra ”Livets bok, ”som ligger i mitt indre tempel.

 

Lys og kjærlighet Mari Solei

 

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.