Mari Solei`kanaliseringer.

 

Den sorte tråd og den falske profet!

 

Kjære dere!

 

Jeg, Lady Venus, ønsker dere velkommen i denne tid og dag på jorden.

 

Lenge har jeg vært hos dere. Jeg står i kjærlighetens portal med budskap om betingelsesløs kjærlighet inn til deres hjerter. I denne portalen er jeg ikke alene, men er samlet med mine brødre og søstre fra det store broder- og søsterskap. Jeg har beskyttet hologrammet ”Livets blomst” hvor alt er skapt ut ifra.

Dette hologrammet er forløst, noe som medfører at dere går gjennom store prosesser i dere selv på et indre og et ytre plan i denne tid. Illusjonens maske trer frem for dere alle. Deres jord er under forløsning og mange budskap kommer til dere fra mange hold. Budskapet om kjærlighetens kraft er den kraft som dere på denne dag blir minnet om. Deres feminine kraft som lenge har vært borte fra dere og låst fast for lenge siden, søker nå forløsning gjennom deres sinn og kropper.

Illusjonens slør er forløst i den senere tid. Illusjonens slør var holdt av den falske profet, som på et høyere plan blir kalt ”energien med de tusen løgner”. Dette er også slangeenergien/reptilenergien. Denne energi ble skapt etter at dere begynte deres utvikling og ekspansjon gjennom veggen av ild. Stedet var Havanna (Paradisøya) Denne plass var tenkt å være en hvileplass for dere under deres reise og tjeneste. Her kunne dere samles med hverandre for å fylle opp deres energifelt med kjærlighet. På denne plass finnes ingen utvikling, kun hvile for deres energikropper. I deres skrifter og bøker ble denne plass kalt ”Edens hage”. Erfaringen dere valgte har ført dere inn i skyggenes dal, hvor dere har vandret på leting etter deres indre sannhet da visdommens tre ble blokkert for dere.

Energiene er på nytt åpnet opp i full opplysthet og kjærlighet. I tidligere tider ble energien blokkert av denne kraft. Visdommens bok (tre) ble blokkert i dere. Denne bok ligger inne i deres celler.  Energiene sank på moder jord og deres feminine kraft ble hindret for dere. Den feminine kraft ble etter hvert mer og mer undertrykt etter hvert som dere sank i bevissthet. Alt var skapt før dere kom til dette steg av utvikling.  Kunnskapen bærer dere i deres celler. Dere er bærere av moder jords celler og hukommelse. Alt ligger i det indre rom som ble blokkert.

 

Illusjonens slør ble kastet over dere som den falske profets energi. Denne energi kommer nå til overflaten og blir vist dere alle på ulike måter iform av reptilenergier. Denne manipulerende kraft har fanget dere gjennom en vev i deres energisystem. Det er på tide at dere skiller klinten fra hveten for å vite hva som er sant. Gjennom de arketypiske mønster akselerte alt. Denne energi er årsak til alt som heter krig/ stjernekrig og splittelse på alle plan i dere og rundt. Kjenn inn i deres hjerter hvor englene synger kjærlighetens sang til dere på denne dag. Denne sangen har vært der hele tiden når du har stanset opp og lyttet innover i det stille rommet. Døren i dette rommet er vevd i himmelske tråder av sølv og gull og omsluttet av kjærlighetens nett.

 

Etter hvert hvor dere reiste videre søkte energien deres forløsning og ekspansjon. Dere erfarte energien i lys og mørke på alle plan og veven men den sorte tråd begynte å veve seg inn i deres celler og hukommelse som en slange/reptil som langsomt tok plass. Til slutt ble stemmen inni dere langsomt borte for mange av dere og en manipulerende kraft kom frem samtidig som du begynte å beskytte deg selv og dine følelser. Denne energien tok over den indre bevissthet i mange og skapte kaos og destruktive tanker og følelser. En kamp mellom lyset og mørket tok plass i deres sinn og kropper. Energi begynte gradvis å styre sinnet deres. Etter hvert glemte dere mer og mer deres opprinnelse av lyset. Denne energi har mange navn og mange ansikter hos dere. Psykopati og manipulerende kraft er årsak til mange sjelelige lidelser.

Dette er en del av illusjonens mørke. I deres verden er denne energi sunket dypt inn i deres celler og i moder jord. Hver gang dere ikke valgte å lytte til kjærlighetens budskap i dere hjerter kom den frem. Hver gang du syntes andres energier og andres tjeneste var bedre enn din, kom denne kraft frem. Hver gang du ofret deg – hver gang du trodde andre hadde sannheten og svarene du søkte - kom denne energi frem. Hver gang dere ble fanget av religioner og trosretninger, skjedde det samme.

Hver gang dere trodde på de vakre ordene og den vakre sannheten som ble gitt dere fra andre, lå et ønske om å bruke din energi. Hver gang mistet du deg selv mer og mer. Denne veven tok mer og mer plass i deres energisystem. Blokkeringer ble skapt langs deres energilinjer og dere stanset opp og begynte å gå i ring og bite dere selv i halen.

Dere ble som vampyrer hvor dere begynte å nære dere på hverandres energi og lidelse av mangel på kjærlighet, som var blitt borte på veien. Som i en vugge ble dere vugget inntil dere ikke ville mer, men ble fanget inni deres egen kokong. Den maskuline makt og kontrollbegrep var aktivert i dere. Du begynte å tiltrekke deg det du ikke ville ha for å få kunnskap og for å lære å ta ansvar for deg selv. Dette ble forkledde gaver og speilbilder av deg selv. Dette var aldri meningen at du skulle glemme din opprinnelse og hvorfor du var på moder jord 

 

For å beskytte deg stengte du av dine følelser. Du begynte selv å kontrollere energi. Denne kokongen ble vevd av svarte og hvite tråder. Engleriket – stjerneriket – guider og hjelpere ble satt inn som beskyttere/hjelpere på reisen videre, alt var fullbrakt mens dere erfarte mørkets skyggeside innvendig fra.Dere valgte å erfare slange/reptilen i dere.  Veven gikk fra generasjon til generasjon som skapte det genetiske mønsteret i hver familiegren og gruppeenergi. Dette ble kalt arvesynden hos dere. Dette var opprinnelig reptilenergier. Det finnes ingen karma - ingenting annet enn de undertrykte energiene og rollene dere selv skapte. 

 

Gjennom alle de 7 superunivers er den sorte vev og tråd forløst, som gjør det mulig for dere alle å avslutte deres erfaring i den tredje dimensjon. Kjærlighetens frø er forløst gjennom dere alle og veien er gått opp tilbake til kilden.

Den rene kjærlighetsenergi mellom mann og kvinne er gått opp fra kildens utspring og er forankret inne i deres moder jords indre kjerne. Dette gir dere alle mulighet til å komme i kontakt med betingelsesløs kjærlighet på alle plan for dere selv og andre.

Dette er også årsaken til at den feminine kraft sterkt søker forløsning i deres kropper, celleminne og moder jord. Alt skal tilbake til sin opprinnelse i dere alle.

Kjære dere, ta imot deres feminine kraft og be om å bli forløst fra illusjonens mørke og fangeskap. Inkluder all kunnskap i deres celler å la visdommens bok bli åpnet. La den jordiske smerte og følelse i dere bli renset gjennom ”Den Hellige Flammes” ild. Ta tilbake deres stjernebiter og løft dem opp til Gudskilden i dere. Pust så inn deres opprinnelige kraft i deres fysiske kropper.

 

Jeg elsker dere alle som meg selv. Skapelsens kjerne og liv ligger inne i deres celler, deres DNA.

Derfor ber jeg dere om å avslutte deres tjenester og deres kamper på det indre og det ytre plan i dere. Deres tjeneste i 3D er over. Når du blir fri, blir andre automatisk fri. Ta imot den indre bloms i dere, ”Livets blomst”, og kjærlighetens frø i deres hjerter.

Slik vil dere lyse og slik vil moder jord lyse mer og mer. Etter hvert vil dere se gjennom slørene hva dere har skapt og se at alt er velsignet fra kildens enhet og utspring. Dere vil se at alt har vært der for dere og i dere.

Jeg gir dere all min kjærlighet på denne dag. Dere er lyskastere som skinner i mørket - dere er krystaller som tar plass i helhetens kjerne. Veien dere har gått er full av krystaller som er forløst tilbake til hjemmet avAlt som er Gud i dere.

 

Vi elsker dere alle.

Shakita polasa, shakia kanou. Vær velsignet, kjære dere.

 

Adnoy – adnoy.

 

Lady Venus v/ Mari Solei

Merete 27.02.2017 16:33

Tusen takk skjønne deg. Stor klem.

Kirsten 22.10.2015 13:39

Takk for åpenbaringen <3

| Svar

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.