Mari Solei`kanaliseringer.

 

Kjære elskede himmelblomster!

 

Vi hilser dere alle velkommen i denne dag fra enhet kilden.

Dagens utspring er ren kjærlighet om dere vil ta imot kjære himmel frø. Hvit at dere alle er bærer av kildens utspring i deres hjerter.

 

Jeg Erkeengel Michael hilser dere alle velkommen inn i mitt tempel i denne dag. Jeg vil gjerne formidle til dere den sannhet jeg bærer i mitt hjerte i dag.

 

Min sannhet kommer fra en samlet enhet fra kilden i meg. Jeg er sammensatt av mange deler som snakker gjennom forskjellige menneskesjeler i dag på jorden. Jeg snakker fra flere plan og frekvenser alt etter hva menneskene trenger til en hver tid. Sannheten vil bli forstått utefra den frekvensen hver enkelt av dere står i. Kunnskapen dere erfarer er en del av sannheten – visdommen er en del av sannheten. Først kommer kunnskapen og innsikt – slik erfarer dere livet på forskjellige grunnelementer. Når dere er ferdig med erfaringen kommer visdommen frem i dere. Visdommen kan ikke bli fysisk, kjære dere om dere ikke lever ut kunnskapen gjennom visdom. Dere tenker, føler og tankene deres blir skapt på flere plan. Dere leser dette jeg skriver og dere får innsikt i form av tanker og føleleser. Forstå mine ord som kommer fra mitt hjerte til dere i denne dag. Hvit kjære dere at det er din egen sannhet inni ditt hjerte som teller til en hver tid – ikke min eller andres. Dere er kommet til et stadiet av utvikling på jorden hvor mange sannheter kommer frem. Gamle sannheter blir vasket og kledd i ny drakt hele tiden. Der får se sannheten utefra forskjellige synsvinkler. Dette er viktig og med i en større plan fra kilden Enhet. Dette for å skille klinten fra hveten og hvite hva som er sant for dere i deres hjerter til en hver tid. Det er mange gamle slør som blir dratt til side i denne tid og dere får se hva som ligger bak energien dere har trodd var sant. Velsign alt kjære dere selv om hjertene deres gråter i smerte over den sannheten som du trodde på blir forandret. Det er bare du selv som ekspanderer inn i lyset. Overgi alt det dere ikke trenger og velsign alle som ikke har din sannhet. Sannheten er alltid i evig ekspansjon. Dette er den iboende skaperkraften i dere alle. Ingenting er galt og ingenting er sant for alt er kunnskap og visdom som dere erfarer med å være menneske på jorden i denne tid. Når dere nu går fra dualitet inn i en hel energi er det mange sannheter som aldri er erfart før. Ingen har gjort dette før dere – dere er de første. Dere er de som lærer alt om overgivelse på alle plan. Dualitetens slør er en stor illusjon som ble skapt for at dere skulle forstå skapelsen innvendig ifra. Overgangen fra dualitet til enhet kan kun erfares ved og gå dine steg. Med og forstå kroppens energisystem og helbredende kraft vil dere alle tre inn som Mestere over deres jord. Ingen vil finne noen forklaring på utsiden av seg selv. Vi fra dette plan av kjærlighet følger dere i denne tid og støtter dere så godt vi kan ut fra vår visdom. Men dere skal vite at dette steg av utvikling som dere beveger dere igjennom nu er ikke erfart før av noen Mestere. Dere vil bli de første som vil erfare dette i deres solsystem.

Mange snakker om enhet i denne tid. Jeg vil dere skal forstå at enhet er i dere selv når dere slutter å lete på utsiden i bøker og skrifter. Alt er inni dere, kjære søstre og brødre. Har dere glemt hvem dere er? Har dere glemt opprinnelsen til deres reise til jorden i dette liv? Hvit da att alt er bevart av den samme kjærlighet uansett om du bruker mange liv eller ett liv på dine steg og utvikling. Alt er velsignet – hvert steg er velsignet og elsket av kilden Gud i deg.

De gamle bøker og skriftsteder hos dere forløses. Deres lover og regler om rett og galt forløses. Hvem har rett og hvem har galt - jeg spør dere mine kjære? Er det noen som kan svare på dette? Hvordan kan noen ha rett og andre galt når alt er i en stadig ekspansjon og forandring hele tiden.

 

I hjemmet av alt som er finnes kildens utspringet av alt det dere er bærer av i deres hjerter til jorden. Dere bærer himmelske byggesteiner med dere og i dere som hele tiden vil fortelle dere hvem dere er og hvor dere skal til en hver tid om dere lytter til den indre sannhet og visdom som alltid har vært der for dere. Mange av dere har forskjellige tjenester på jorden som i himmelen. Alt er like fantastisk. For du bærer alltid himmelen i ditt hjerte som er ren kjærlighet. Se deres gaver som dere bringer til hverandre istedenfor og se andres gaver mer verdifull enn dine egne. Dere er alle kjærlighets frø fra første, andre, tredje skapelse. Dere lever i det 7 – superunivers – dere har reist langt mang en av dere. Ikke alle var med fra begynnelsen av. Det er de av dere som var med fra første skapelse som først gjøres klare som lærere i denne tid. For å bli lærere av denne tid vil dere alle måtte ta plass i deres indre mesterskap i samarbeid med deres ånd og indre mester. Dette vil dere erfare forskjellig alt etter hvilken vei dere har gått inntil nu. Veiene deres er fulle av kunnskap og visdom om livet på jorden i lys og mørke. Dere kan ikke velge lyset uten og velge mørke for begge delene er deler av hverandre. Før du inkluderer skyggesidene dine og alle dine rom hvor du har smertefulle opplevelse vil du ikke oppleve forløsning gjennom lysets ekspansjon. Tenk deg en knyttet hånd som bare holder fast i redsel for og miste kontroll, bli forlatt, ensom, ikke sett, elsket – hvordan kan du da finne veien. I slike stunder kan du overgi alt og inkludere alt inni deg, for slik kan du og andre slippe fri fra lenkene som binder dere i deres verden i undertrykkelse. For se alle som bryter seg gjennom ditt indre rom og frarøver deg rett til å være deg selv. Se alle som har brukt din energi i mangel på kjærlighet. Hva har du lært min kjære på din vei? Se visdommen som ligger der som fruktene fra erfaringene dine. Har du lært å elske deg selv og vise deg selv selvrespekt i din tjeneste? Prøv å se deg selv som tigger i en grøftekant som roper etter mat og kjærlighet på alle plan. Kan du da forstå bakenfor alt det du opplever som kaos i verden. Kan du se at alle har sin tjeneste enten i lys eller i mørke. Kan du se at mangel på kjærlighet på utsiden er det dere alle har erfart. Alt er der for at du skal se og lære om ditt eget utspring som er kjærlighet og den energi som alt er skapt utefra.

Det vil komme en tid blant dere hvor dere vil ta dere lærere i mengdevis for dere vil ha det som klør i øret. Lytt inn i ditt hjerte og vis respekt for de av dere som går denne vei. Alt er med i en større forståelse enn dere ennå ser. Energiene til den nye jord er sterke og pulserer kraftig mot dere i denne tid. Dette medfører stor akse lesjon mellom polene og deres hav og golfstrøm beveges i takt med dette. Dette vil med føre store forandringer i det indre og det ytre på deres jord. I dette året vil tiden forandres. Tiden finnes ikke mine kjære. Når dere forstår energien mellom enhet og tiden finner dere essensen av enhet og den nye væren og bevissthet. NUET Mange snakker om enhet i denne tid og jeg har snakket om enhet på min måte inn til dere i denne første leksjon fra mitt tempel. Stans opp kjære dere og gå inn til deres indre mester i dere selv og begynn på deres vei tilbake gjennom deres menneskekropp. Dere er enda som små barn. For å forstå kildens utspring og deres egen reise vil det være viktig for dere og ta tilbake deres egen visdom og kraft og lese deres indre bok som ligger i deres celler. I denne bok står det skrevet alt det dere ønsker å vite.

Jeg vil ønske dere alle velkommen som studenter i en åndelig utdannelse som jeg i denne tid skal videreføre ut på jorden. Du begynner der du er til en hver tid. Denne utdannelse har forskjellige nivå av utvikling. Dette vil jeg snakke om etter hvert hvor jeg vil komme inn til dere i denne tid med mer informasjon.

 

Lek og dans mine kjære og fold dere ut i ny skapelse. Pust inn energiene fra enhet inn i ditt hjerte og la krystallenergiene ekspandere inni ditt kropps tempel. Å hvor vi gleder oss med dere i denne tid. Dere er vakre juveler som omfavner helhetens kjerne i denne tid.

Jeg Michael er hos dere og med dere i dansens skapende kraft hvor kjærlighet er essensen i min dans.

 

Jeg elsker dere alle!

Adnoy – adnoy-

 

Michael

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.